Pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde atgādina individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, kuru pieguļošajā teritorijā atrodas meliorāciju grāvji, pievērst pastiprinātu uzmanību to tīrībai, lai novērstu plūdus lietavu laikā. 

Kā informēja iestādes pārstāve Sigita Znotiņa, daudzu iedzīvotāju piemājas teritorijās pie žogiem aug dažādi koki, kuru lapas un augļi laika apstākļu ietekmē birst grāvja teknē. Tas rada sablīvējumu, tādējādi neļaujot ūdenim brīvi tecēt. Lai nodrošinātu grāvī optimālu ūdens caurplūdi, iedzīvotāji tiek aicināti veikt īpašumu pieguļošo grāvju teknes attīrīšanu no lapām un āboliem.

11.10.2019 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay