Ventspils novada dome piešķir 7000 eiro bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasarā

1240

Ventspils novada pašvaldība šā gada vasaras brīvlaikā īstenos izglītojamo nodarbinātības pasākumus, šim mērķim piešķirot 7000 eiro. Šo iespēju varēs izmantot bērni un jaunieši no 13 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējā, speciālajā vai profesionālajā izglītības iestādē.

Priekšroka būs izglītojamajiem no sociāli mazaizsargātajām ģimenēm, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes statuss, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, arī tiek izglītojamajiem, kuriem noteikta invaliditāte vai kuri aug daudzbērnu ģimenē.

Pašvaldība atbalsta un piešķir līdzfinansējumu darba devējiem, kuri piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākums tiek īstenots no 1.jūnija līdz 31.augustam. Komercsabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem vai komersantiem, pašvaldības iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, kuri vēlas iesaistīties aktivitātē, līdz 30.maijam jāpiesakās Ventspils novada Sociālajā dienestā. Savukārt bērni un jaunieši līdz 1.jūnijam var pieteikties ne tikai Sociālajā dienestā, bet arī pagastu pārvaldēs.