Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” aicina Ventspils novada iedzīvotājus izmantot vēl nebijušu iespēju – 6. un 7. maijā piedalīties sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanas akcijā, kuras laikā tuvāk savai dzīvesvietai bez maksas varēs atbrīvoties no baterijām, sadzīves ķīmijas un citiem bīstamajiem atkritumiem, kuru nonākšana vidē var radīt neatgriezenisku piesārņojumu.

Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanas akcija paredzēta Ventspils novada iedzīvotājiem (fiziskām personām), un tās laikā bez maksas tiks pieņemtas:

  • luminiscences (dienasgaismas) spuldzes,
  • dzīvsudraba termometri,
  • sadzīves ķīmija (t.sk. lakas, krāsu iepakojumus, augu aizsardzības līdzekļus),
  • eļļas filtri un atstrādātas motoreļļas (kanniņās),
  • baterijas,
  • akumulatori.

Bīstamos atkritumus varēs nodot pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” kravas mikroautobusā (“Renault Master”, valsts reģistrācijas numurs KK 3021), kas kursēs pēc speciāli sastādīta maršruta:

6. maijā

Plkst.
Ances pagasts, “Ausmas” 9.00 – 9.30
Puzes pagasts, laukums pie “Avotiem” 10.00 – 10.30
Ugāles pagasts, tirgus laukums 10.40 – 11.10
Usmas pagasts, katlu mājas laukums 11.30 – 12.00
Popes pagasts, centra laukums 12.30 – 13.00
Tārgales pagasts, nek. īpašums “Sirēnas” 13.20 – 13.50
Piltene, Maija iela 4 14.10 – 14.40

7. maijā

Plkst.
Užavas pagasts, pie daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineru laukuma 9.00 – 9.30
Jūrkalnes pagasts, “Jūrkalnes siltums” (katlu māja) 10.00 – 10.30
Ziru pagasts, “Tērces” un laukums pie vecā veikala 11.00 – 11.40
Zlēku pagasts, “Mālkalni” 12.00 – 12.30
Vārves pagasts, Ventava, laukums pie pagasta pārvaldes ēkas 13.00 – 13.30
Vārves pagasts, Zūras, laukums pie tehnikas angāriem 13.40 – 14.10
Vārves pagasts, Vārve, laukums pie mājas “Laivinieki” 14.20 – 14.50

Bīstamie atkritumi satur dažādas vielas, kuru nonākšana vidē var radīt piesārņojumu, kā arī negatīvi ietekmēt dzīvos organismus, tāpēc ir svarīgi šos atkritumus apsaimniekot pareizi, pēc iespējas novēršot to nonākšanu kopējā sadzīves atkritumu plūsmā.

Plašākai informācijai par pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sniegtajiem pakalpojumiem aicinām zvanīt pa tālr. 63626920, rakstīt ziņu uz e-pasta adresi vlk@ventspils.lv, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai uzņēmuma mājas lapā www.vlk.lv un sociālo tīklu kontos.

 

3.05.2023. / Autors: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” / Foto: Pixabay