Ventspils novadā piecos pagastos – Puzes, Tārgales, Užavas, Vārves un Ziru pagastos – veiks grants autoceļu pārbūvi, kas izmaksās 879 969 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā publicētais paziņojums.

Ventspils novada pašvaldība aizņemsies Valsts kasē vairāk nekā 900 000 eiro tā sauktās grants ceļu atjaunošanas programmas īstenošanai piecos pagastos. Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks skaidro, ka šāds aizņēmums nepieciešams projektu priekšfinansējumam un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai. Vēlāk gandrīz visa summa jeb 90% aizņēmuma tiks atgūti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Četros no šiem pagastiem ceļu atjaunošanu 90% apmērā finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 10% līdzfinansēs pašvaldība. Puzes pagastā novada domes līdzfinansējuma daļa būs lielāka – 10% no attiecināmajām projekta izmaksām un vēl papildus 35 000 eiro.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA