Nodarbinātības valsts aģentūra aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties projektam, kas paredz jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem iesaistīt darbā sabiedrības labā. Pieteikumus līdz šī gada 11.martam pieņem NVA filiālēs, tajā skaitā arī Ventspilī, informēja aģentūrā.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojoties IT jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA filiāļu darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem, skaidroja aģentūrā.

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas.

Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā, taču ar nosacījumiem – ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā ir no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Jaunietis par dalību projektā no NVA saņems stipendiju piecu eiro dienā apmērā, stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām.

Pasākuma dalībnieku NVA apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

28.02.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com