Ceturtdien, 27. jūlijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome noteica pašvaldības līdzfinansējuma apmēru komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils vispārizglītojošo skolu skolēniem no 2023. gada 1. septembra.

No 2023. gada 1. septembra komplekso pusdienu cena pašvaldības vispārizglītojošajās skolās būs 3,09 EUR dienā.

Jaunajā mācību gadā 1.-4. klašu skolēnu kompleksajām pusdienām pašvaldības līdzfinansējums būs 1,545 EUR dienā līdzšinējo 1,08 EUR vietā. Arī valsts finansējums tiek noteikts 1,545 EUR dienā, un vecāku līdzmaksājums tāpat kā iepriekš nebūs nepieciešams.

5.-12. klašu skolēnu kompleksajām pusdienām pašvaldības finansējums būs 1,59 EUR dienā līdzšinējo 1,30 EUR vietā, bet skolēnu vecāku līdzmaksājums būs 1,50 EUR dienā līdzšinējo 1,30 EUR vietā.

Pēdējā gada laikā ģeopolitisku iemeslu dēļ būtiski pieaugušas izmaksas par pārtikas produktiem un energoresursiem. Tāpat ir palielinājušās darbinieku algas u.c. izdevumi, līdz ar to pašlaik noteiktais finansējuma apmērs viena skolēna ēdināšanai ir nepietiekams. Par iepriekš noteikto komplekso pusdienu cenu – 1.-4. klasēm 2,15 EUR dienā, un 5.-12. klasēm 2,60 EUR dienā nodrošināt kvalitatīvas un pilnvērtīgas pusdienas vairs nav iespējams. Sniedzot finansiālu atbalstu komplekso pusdienu apmaksai, pašvaldība veicina iespēju lielākam izglītojamo skaitam saņemt skolās piedāvātās kompleksās pusdienas. Vienlaikus tiek attīstīti pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas paradumi, kas izslēgtu vai mazinātu riskus skolēnu veselībai un drošībai. Līdzfinansējuma nodrošināšanai komplekso pusdienu daļējai apmaksai 2023. gadā pašvaldība papildus plāno novirzīt vairāk nekā 51 tūkst. EUR.

 

31.07.2023. / Autors: Izglītības pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs