Pašvaldības SIA “ŪDEKA” veikusi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu novadīto notekūdeņu pārbaudes. Šādas pārbaudes tiek veiktas katru gadu un šī gada rezultāti vērtējami pozitīvi – virsnormas tauku piesārņojums nav konstatēts nevienā no pārbaudītajām adresēm.

Nekustamajos īpašumos, kur tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi vai veikta pārtikas produktu ražošana, ir jābūt uzstādītiem tauku uztvērējiem, kas nodrošina taukvielu atdalīšanu no notekūdeņiem. Tāpat jānodrošina, lai tauku saturs novadītajos notekūdeņos nepārsniedz atļauto normu – 50 mg/1l.  Šādu kārtību paredz Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”. Notekūdeņi ar paaugstinātu tauku un eļļas saturu var uzkrāties un aizsprostot kanalizācijas cauruļvadus, radot kopējās notekūdeņu sistēmas darbības traucējumus. Tāpat tauki lielā apjomā kaitē arī bioloģiskam notekūdeņu attīrīšanas procesam.

Jūlija mēnesī veiktas notekūdeņu pārbaudes piecos Ventspils sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Šogad augstākais rādītājs sasniedzis vien 17,2 mg/l, bet citos gados konstatēti arī normas pārkāpumi. Ikgadējās pārbaudes un pārrunas ar uzņēmējiem ir nesušas rezultātus – uzņēmēji ir veikuši uzlabojumus un cenšas izpildīt normas.

 

31.07.2023. / Autors: ŪDEKA / Foto: ŪDEKA