Ventspils vispārizglītojošās izglītības iestādēs papildus jau strādājošiem četriem sociālajiem pedagogiem, kuri katrs savu amatu vienību dalīja starp divām skolām, darbu uzsāk vēl četri sociālie pedagogi, kuri strādās skolās un arī bērnudārzos, informēja Ventspils Sociālā dienesta pārstāve Olga Griķe.

Kopš marta sākuma līdz aprīļa vidum Sociālajā dienestā papildus jau esošajiem četriem sociālajiem pedagogiem, kuri katrs savu amatu vienību dalīja starp divām skolām, darbu sāk vēl četri sociālie pedagogi. Divi no tiem strādās vispārizglītojošās skolās, bet divi – pirmskolas izglītības iestādēs.

Pēc Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes ieteikuma sociālo pedagogu amata slodzes no 0,5 līdz vienai veselai tiek palielinātas Ventspils 2.pamatskolā, 6.vidusskolā un Pārventas pamatskolā. Pārējās Ventspils izglītības iestādēs sociālo pedagogu darba slodze saglabājas līdzšinējā apmērā, kas ir 0,5 amata slodzes.

Sociālā dienesta sociālie pedagogi strādā Ventspils skolās kopš 2005. gada septembra ar mērķi veikt sociālpedagoģisko darbu izglītības iestādē bērnu un jauniešu socializācijas jomā sadarbībā ar bērnu un jauniešu ģimeni, piesaistot citus pašvaldībā pieejamos resursus.

Sociālo pedagogu kā atbalsta personāla ieviešana pirmskolas izglītības iestādēs veikta ar mērķi pēc iespējas agrīnā stadijā identificēt sociālā riska ģimenes, lai novērstu bērnu tiesību pārkāpumus ģimenē.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA