Ventspils pilsētas pašvaldības opozīcijas politiķi – domes deputāti Ģirts Valdis Kristovskis un Dace Korna (abi – JV/LRA), bijušie tās deputāti Aivis Landmanis un Ivars Landmanis – izplatīja paziņojumu medijiem, kurā aicina institūcijas un amatpersonas, kas uzrauga Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB), kā arī masu medijus veikt novērtējumu iestādes rīcībai, tai saskaroties ar klaji un plaši izvērstu nelikumību 2021.gada vēlēšanu aģitācijā.

Ar Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā Nr.A420248122, kas stājās spēkā 15.jūlijā, tiek atcelts KNAB lēmums par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu un informācijas izmantošanas ierobežošanu lietā par prettiesisko anonīmo aģitāciju 2021.gada Ventspils pilsētas domes vēlēšanās. Runa ir par sabiedrībai joprojām neuzrādītu izdevēju vērienīgi izplatīto “avīzi” Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta. 

Šīs lietas līdzpieteicēji Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Korna, Aivis Landmanis un Ivars Landmanis pauž gandarījumu, ka uz viņu pirms gada veiktā pieteikuma pamata pieņemtais tiesas spriedums paver iespēju ne tikai viņiem pašiem, bet arī sabiedrībai un žurnālistiem piekļūt un iepazīties ar KNAB resoriskās pārbaudes materiāliem par Latvijas vēlēšanu vēsturē nepieredzēta mēroga un intensitātes slēptas un manipulatīvas aģitācijas nelikumīgu izplatīšanu Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada priekšvēlēšanu procesā, kas ievērojami izkropļoja vēlēšanu kopējo rezultātu un politisko spēku sadalījumu Ventspils pilsētas domē.

Prasības līdzpieteicēji, kuri Ventspils pilsētas pašvaldības 2021. gada vēlēšanās kā deputātu kandidāti pārstāvēja Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu Apvienības apvienoto sarakstu, aicina pētnieciskos žurnālistus izmantot sprieduma radītās iespējas un aktīvi iesaistīties patiesības noskaidrošanā un pārliecināties par KNAB veiktās resoriskās pārbaudes apšaubāmo kvalitāti, par biroja acīmredzamo nevēlēšanos saukt pie atbildības pret brīvām un godīgām vēlēšanām Ventspils pilsētā, pret Latvijas demokrātisko iekārtu, tās drošību vērsto prettiesisko darbību īstos pasūtītājus, finansētājus un noziedzīgo darbību organizētājus. Kaut arī KNAB priekšniekam J.Straumem tie ir zināmi, kā viņš to vairākkārt ir publiski apgalvojis, uzsver paziņojuma autori.

[Citāts no līdzpieteicēja Kristovska sacītā šī gada 19.aprīļa tiesas sēdē:

“Pieteicēju skatījumā šāda KNAB nostāja, tās mērķis ir neleģitīms.”

“Tas liecina par KNAB vēlmi šo lietu, tās inscenētājus, kas KNAB ir labi zināmi, vienkārši paslaucīt zem tepiķa. Kāpēc? Lai slēptu savu nevarību?” – BNN.]

Līdzpieteicēji aicina pētnieciskos žurnālistus vērtēt, kāpēc KNAB ne tikai savlaicīgi neapturēja un ilgstoši pieļāva masveidīgu, anonīmu, pretlikumīgu un ļaunprātīgu pret viņiem – deputātu kandidātiem – vērstu anonīmu un pretlikumīgu aģitāciju, kā arī noskaidrot biroja nepareizi izdarītā pārkāpuma kvalifikācija cēloņus, šādas pretdabiskas rīcības smagās sekas – pretlikumīgas priekšvēlēšanu aģitācijas ilgstošu turpināšanos KNAB zināmu, taču izmeklēšanā nepierādītu ieguvēju interesēs.

Tādejādi līdzpieteicēji vērš Latvijas sabiedrības uzmanību uz to, ka KNAB veiktās resoriskās pārbaudes materiāli uzskatāmi uzrāda biroja acīmredzamo nevēlēšanos pienācīgi un padziļināti vērtēt daudzus izmeklēšanas laikā noskaidrotos faktus. Tostarp – nevēršanos pie Lietuvas valsts, lai noskaidrotu Ventspils pašvaldības vēlēšanu procesu ilgstoši kropļojošo, prettiesisko darbību koordinatoru, kurš skaidrā latviešu valodā no Lietuvas deva rīkojumus noziedzīgo darbību izpildītājiem, finansēja pret Latvijas valsts demokrātisko iekārtu un drošību vērstās darbības.

Ģ.V.Kristovskis, D.Korna, A.Landmanis un I.Landmanis atgādina, ka anonīmā aģitācija izpaudās kā 16 lappušu bieza, zemiska, avīzes tipa Ventspils vēlētājiem adresēta pretlikumīga slēptās aģitācijas bezmaksas izdevuma Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta piecu numuru izplatīšana piecu nedēļu garumā. Tas katrā izplatīšanas reizē saturēja 17 000 eksemplāros iespiestu nepatiesu vai sagrozītu, minētos deputātu kandidātus diskreditējošu, tiem neslavu ceļošu informāciju latviešu un krievu valodā.

Vienlaikus prettiesiskais anonīmais izdevums nepārprotami cildināja politiskās partijas Latvijai un Ventspilij un tās līdera – pirmās instances tiesā par smagiem ietekmes un finanšu noziegumiem notiesātā – Aivara Lemberga praktizēto politiku un darbību.

Paziņojuma autori norāda, ka tādejādi Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama šī gada 14.jūnija spriedums lietā Nr.A420248122, kas tagad ir stājies spēkā, ne tikai atceļ KNAB nepamatoti noteikto ierobežotas pieejamības informācijas statusu un tās izmantošanas ierobežojumus, bet arī pēc divu gadu garumā ilgušas cīņas ļauj cietušajām personām – deputātu kandidātiem – pievērst biroja pieļautajam Latvijas sabiedrības, valsts augstāko amatpersonu un žurnālistu uzmanību – dodot iespēju vērtēt paša KNAB darbību, tā acīmredzamo nevēlēšanos nodrošināt brīvu, godīgu un taisnīgu vēlēšanu procesu. Kaut arī viens no KNAB pamatuzdevumiem ir Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 3.pantā noteiktās slēptās aģitācijas aizlieguma bezierunu nodrošināšana.

Tomēr pretēji likumā noteiktajam slēptās aģitācijas aizliegumam, anonīmo un pretlikumīgo izdevuma Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta izplatīšanu – nekavējoties pārtraucamu noziegumu – KNAB pamanījās “kvalificēt” kā ar partijām nesaistītas personas aģitāciju, kuras darbība apturama tikai tad, ja tās finansētā likumīgā aģitācija pārsniegusi pieļaujamos 7500 EUR!

Līdzpieteicēji savā paziņojumā norāda, ka viņi šādai KNAB rīcībai – anonīma un prettiesiska aģitācijas izdevuma izplatīšnas pieļaušanai 5 nedēļu garumā – neredz ne mazākā attaisnojuma un tiesiskā pamatojuma. Īpaši tāpēc, ka KNAB savā elektroniskajā mājas lapā, skaidrojot ar partijām nesaistīto personu tiesības, norāda, ka priekšvēlēšanu aģitācija ir veicama tikai atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajai kārtībai – uzsverot, ka nesaistītās personas aģitāciju veic tikai savā vārdā.

Tomēr pats KNAB savus priekšrakstus Ventspils pilsētas pašvaldības vēlēšanu gadījumā ir pilnībā ignorējis, nerēķinoties ar acīmredzamu patiesību, ka izdotais slēptais izdevums Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta ir anonīms. Turklāt tas nesatur likumā noteiktās obligātās norādes: par to, ka izdevums ir politiskā reklāma; kāda ir izdevuma tirāža; kas ir apmaksājis aģitācijas izdevuma izdošanu un izplatīšanu!

“Līdz šim KNAB uz šādiem līdzpieteicēju – deputātu kandidātu – jautājumiem atbildes nav sniedzis! Tā vietā KNAB konsekventi divu gadu garumā turpina absurdi apgalvot, ka nav varējis rīkoties citādi – tas ir, anonīma un prettiesiska priekšvēlēšanu aģitācijas izdevuma nekavējošu apturēšanu birojam, tā ieskatā, esot liegušas KNAB darbību regulējošās Latvijas valsts tiesību normas!”, rakstīts politiķu preses relīzē.

Ģ.V.Kristovskis, D.Korna, A.Landmanis un I.Landmanis paziņojumā norāda: viņi pirms Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada vēlēšanām uzskatīja, ka piedalīsies brīvās un godīgās vēlēšanās, tāpēc ir piedzīvojuši smagu vilšanos. Arī tāpēc, ka KNAB priekšvēlēšanu laikā neveica nekādus pasākumus, lai nodrošinātu šo birojam ar likumu uzlikto pienākumu nekavējoši novērst slēptas un manipulatīvas aģitācijas izplatīšanu.

Tā rezultātā KNAB Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada vēlēšanu kontekstā ir arī maldinājis valsts augstākās amatpersonas, Centrālo vēlēšanu komisiju, VARAM, kā arī citas Latvijas tiesību aizsardzības institūcijas, kas iepriekš minēto deputātu sūdzības neizskatīja, bet vienkārši pārsūtīja tieši KNAB – acīmredzot ticot, ka šī korupcijas novēršanas un apkarošanas iestāde nekavējoties rīkosies brīvu un godīgu vēlēšanu noturēšanas interesēs. Diemžēl tas tā nav noticis, secina paziņojuma autori.

Viņi uzsver: ir noticis pilnīgi pretējais – divu gadu garumā KNAB liedza piekļuvi resoriskās pārbaudes laikā noskaidrotajiem faktiem, pēc gadu ilgušas resoriskās pārbaudes pabeigšanas izsniedza prasītājiem pēc būtības nederīgu faktu par pretlikumīgā aģitācijas izdevuma Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta formālo pasūtītāju, jeb piesegorganizāciju SIA Affantion, kas turklāt ir jau likvidēta.

Vienlaikus KNAB priekšnieks J.Straume vairākkārt ir informējis žurnālistus, ka minētā SIA Affantion ir tikai čaulas uzņēmums, ka īstie pretlikumīgā aģitācijas izdevuma pasūtītāji un finansētāji ir pavisam citas – KNAB lieliski zināmas, taču izmeklēšanas procesā nepierādītas – personas.

Tāpēc līdzpieteicēji lietā Nr.A420248122 aicina ikvienu valsts iestādi, ikvienu valsts augstāko amatpersonu, kuru pienākumos ietilpst KNAB darbības uzraudzība un kas ir atbildīgas par brīvu un godīgu vēlēšanu norisi demokrātiskā valstī, ar pienācīgu rūpību veikt objektīvu biroja rīcības vērtējumu Ventspils pilsētas pašvaldības 2021. gada vēlēšanu kontekstā.

Mēs uzskatām, ka KNAB darbības/bezdarbības rezultātā ne tikai mums, cietušajiem, bet Latvijas valsts varai, tās demokrātiskajai iekārtai ir nodarīts ievērojams kaitējums, jo ticis liegts deputātu kandidātiem likumā paredzētajā veidā piedalīties brīvās un godīgās vēlēšanās, ilgstoši un mērķtiecīgi ir maldināti Ventspils vēlētāji, kā rezultātā nav sasniegts taisnīgs vēlēšanu rezultāts.

Līdzpieteicēji uzskata, ka tiesas spriedums lietā Nr.A420248122 apliecina, ka Latvijas valstij un sabiedrībai ir jāveic neatliekami pasākumi vēlēšanu integritātes aizsardzības un demokrātiskās līdzdalības interesēs. Ir jāstiprina Latvijas vispārējā noturība pret manipulēšanu ar informāciju un iejaukšanos vēlēšanu procesos, lai nepieļautu ļaunprātīgu un apzinātu dezinformāciju, kuras mērķis ir sabiedrības maldināšana un vēlēšanu rezultātu prettiesiska ietekmēšana.

Paziņojuma autori norāda, ka viņiem – minētās lietas līdzpieteicējiem – juridisko palīdzību tajā sniedza zvērināti advokāti Jānis Loze un Kristaps Loze no zvērinātu advokātu biroja Loze & Partneri. Četri politiķi turpinās Latvijas valsts sabiedrību arī turpmāk informēt par savām tālākajām darbībām viņu aizskarto tiesību aizsardzībā.

 

9.08.2023. / Autors: BNN / Foto: Pixabay