8. oktobrī Ventas peldvietā (Ābolu ielas galā) notika ziemas peldēšanas sezonas atklāšanas pasākums, kurā piedalījās vairāk kā 20 ziemas peldētāji no Ventspils. Ikvienam interesentam bija iespējama iepazīt norūdīšanās aktivitātes aukstā ūdenī. Ziemas peldēšana ne tikai norūda organismu un imunitāti, bet arī palīdz cīnīties pret dažādām slimībām.

Kopš 2014.gada Ventspilī tiek organizēts Ventspils atklātais ziemas peldētāju salidojums „Ventspils jūras lauvas”, kurā piedalās dalībnieki no visas Latvijas. Šobrīd klubā iesaistījušies un aktīvi darbojas vairāk kā 20 ziemas peldētāji.

Pasākums organizēts ES projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī’” ietvaros! Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības veselības paradumu maiņu, uzlabojot veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes ietver fizisko aktivitāšu, veselīga uztura, garīgās veselības veicināšanu un popularizēšanu sabiedrībā.

 

11.10.2023. / Autors: Sporta pārvalde / Foto: Sporta pārvalde