Ar mērķi smelties pieredzi no citiem zinātnes centriem pasaulē, Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs kļuvis par Ziemeļvalstu zinātnes centru asociācijas (NSCF) un Eiropas zinātnes centru un muzeju tīkla (ECSITE) biedru.

Ziemeļvalstu zinātnes centru asociācija (NSCF) ir dibināta 1987. gadā un tajā uzņemti 36 biedri no Dānijas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Latvijas, Norvēģijas un Zviedrijas. Asociācijas mērķis ir veicināt pieredzes un ideju apmaiņu, kā arī sadarbību starp zinātnes centriem Skandināvijā un Baltijas valstīs.

Savukārt Eiropas zinātnes centru un muzeju tīkls (ECSITE) ir dibināts 1989. gadā un tas   apvieno vairāk nekā 350 organizācijas Eiropā un pasaulē. Tīkla mērķis ir veicināt radošumu un kritisko domāšanu Eiropas sabiedrībā, mudinot iedzīvotājus iesaistīties zinātnē. Tāpat arī iedvesmot un dot iespēju zinātnes centriem, muzejiem un citām organizācijām, piesaistīt sabiedrības interesi zinātnei, kā arī popularizēt viņu aktivitātes.

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros plānots piedalīties ECSITE un NSCF ikgadējās konferencēs, ar mērķi gūt pieredzi no citiem pasaules zinātnes centru pārstāvjiem.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra būvniecība tika uzsākta 2019. gada 11. oktobrī, bet centra atklāšana šobrīd tiek plānota 2022. gada pavasarī.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. finansētā projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī”  kopējais apjoms ir EUR 2 011 676 ar programmas finansējumu 90% jeb EUR 1 810 508 (no tā 85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums) un pašvaldības līdzfinansējumu 10% jeb EUR 201 168.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

11.12.2020. / Autors: Ventspils Digitālais centrs / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs