Veselības inspekcija atzīst Būšnieku ezera peldvietu par drošu

1577

Komunālā pārvalde saņēmusi Veselības inspekcijas kontroles aktu ar atzinumu, ka Būšnieku ezera peldvieta ir droša apmeklētāju lietošanai un atbilst visām Ministru kabineta noteiktajām prasībām, informē iestāde.

Kā ik gadu Būšnieku ezera peldvietas ūdens kvalitāte tiek veikta ar operatīvās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējumu, kas nosaka, ka peldēties iespējams visu peldsezonu un ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums, izmantojot ES direktīvas 76/160/EEK kritēriju novērtējumu, kopējo koliformu un E.coli skaita rādītājus, nosaka, ka ūdens kvalitāte katru gadu ir ļoti laba.

Būšnieku ezera peldvieta atrodas ezera dienvidu krastā, pie piebrauktuves no Talsu ielas, ezers ir publiskais un tā teritorijas apkārtnes meži un pats ezers tiek izmantoti kā rekreācijas zona. Ezeru izmanto arī burāšanas sporta veidu cienītāji.

Šogad tiks īstenots projekts Būšnieku ezera krasts infrastruktūras pilnveidošana, paredzot veloceliņa izbūves turpināšanu un gājēju laipas būvniecību gar Būšnieku ezeru. Projekta ietvaros tiks izbūvēts gājēju un veloceliņš gar ezera Dienvidu galu, no laivu bāzes Staldzenes ielā līdz Talsu ielai, ap 3,5 km garumā, tādējādi turpinot jau pērn aizsākto darbu pie veloceliņa labiekārtošanas apkārt Bušnieku ezeram, kad tika labiekārtots esošais meža celiņš aptuveni trīs kilometru garumā no ezera peldvietas līdz laivu bāzei.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Komunālā pārvalde