Pavasaris ir īstais laiks, kad sagatavot savu piemājas dārziņu un pagalmu jaunajai vasaras sezonai – kā apsaimniekot nopļauto vai izravēto zāli vai sagrābtās pērnās lapas, atgādina pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Tā sauktajiem “zaļajiem” atkritumiem nav vietas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai paredzētajos konteineros vairāku iemeslu dēļ, bet viens no galvenajiem – izmetot “zaļos” atkritumus kopā ar pārējiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, par to apsaimniekošanu tiek pārmaksāts.

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” atgādina “zaļo” atkritumus apsaimniekošanas iespējas:

  • Bez maksas nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a (atvērti katru dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00, izņemot pirmdienas).
  • Apsaimniekošanai izmantot zaļos marķētos atkritumu maisus.

Atšķirībā no jau ierastajiem dzeltenajiem marķētajiem maisiem, kas jau daudzus gadus tiek piedāvāti nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, marķētie maisi zaļā krāsā ir paredzēti tieši “zaļo” atkritumu apsaimniekošanai – nopļautai/izravētai zālei, lapām, augļiem, dārzeņiem, dārzeņu un augļu mizām. Šos maisus var iegādāties Pils ielā 12, 1. stāvā norēķinu kasē (atrodas blakus PSIA “Ventspils siltums” kasei) vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a. Zaļo marķēto maisu cena ir zemāka kā dzeltenajiem maisiem.

Kā pieteikt zaļo marķēto maisu izvešanu:

  • Sākot ar š.g. 8. maiju zaļie marķētie maisi tiks savākti katru pirmdienu atsevišķā maršrutā.
  • Svarīgi! Maisu savākšana obligāti iepriekš jāpiesaka, zvanot pa tālr. 63626920, un tas jādara savlaicīgi – ceturtdiena ir pēdējā pieteikumu pieņemšanas diena izvešanai tuvākajā pirmdienā. Lūdzam to ņemt vērā, pretējā gadījumā maisi tiks savākti tikai nākamajā izvešanas reizē!

Gadījumos, ja maisos būs ievietoti neatbilstoši atkritumi, tie nebūs aizsieti vai to svars pārsniegs 10 kg, maisi netiks savākti!

Plašākai informācijai pa atkritumu apsaimniekošanu aicinām rakstīt ziņu uz e-pasta adresi vlk@ventspils.lv vai apmeklēt uzņēmuma mājaslapu www.vlk.lv.

 

8.05.2023. / Autors: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” / Foto: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”