Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Būvinženieru savienības izsludinātajā konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2022” Ventspils Inovāciju un zinātnes centra “VIZIUM” ēka iegūst godalgoto 1. vietu nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2022”, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

Šāds konkurss Latvijā tiek organizēts jau 12 gadu pēc kārtas, lai veicinātu labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltuma noturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. Šogad konkursā tika iesniegti kopumā 16 projektu pieteikumi.

Apbalvošanas ceremonija norisinājās šodien, 22. septembrī plkst.15.00 Mežaparka Lielajā estrādē Rīgā. Godalgotā 1. vieta nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka” tika piešķirta Ventspils Zinātnes un inovāciju centra “VIZIUM” ēkai, kur pasūtītāja funkcijas pildīja Ventspils Komunālā pārvalde. Balvu saņēma Ventspils Komunālās pārvaldes direktors Andris Kausenieks un Investīciju daļas vadītājs Raido Blumbergs.

Būvniekam būvējot Ventspils Inovāciju un zinātnes centra “VIZIUM” ēku bija jāsasniedz ēkas siltumenerģijas patēriņš apkures periodā ne vairāk kā 45 kWh/m2 gadā, kas pēc ēkas energoefektivitātes novērtējuma ir A klase, taču veicot uzbūvētās ēkās būvdarbu kvalitātes novērtējuma pārbaudes un mērījumus, tika secināts, ka sasniegts ir daudz augstvērtīgāks rezultāts nekā tika plānots. Saskaņā ar ēkai izsniegto energosertifikātu siltumenerģijas patēriņš apkures periodā nebūs vairāk kā 34.72 kWh/m2 gadā, kas nozīmē, ka ēkai ir sasniegts pats augstākais energoefektivitātes novērtējums A+ klase.

Būtiski atzīmēt, ka veicot ēkas pirmsnodošanas ekspluatācijā gaiscaurlaidības pārbaudi (blowerdoortests) tika sasniegts ēkas gaiscaurlaidības rādītājs n50=0,08 1/h, kas ir viens no labākajiem, līdz šim sasniegtajiem ēkas gaiscaurlaidības rādītājiem, Latvijā.

Blower Door tests ir process, kas palīdz izmērīt ēkas hermētiskuma pakāpi, kad tiek noskaidrota norobežojošo konstrukciju hermetizācijas darbu kvalitāte un ēkas gaisa caurlaidības rādītāji. Papildus tiek izmantots aprīkojums – termokamera un dūmu ģenerators, lai precīzi novērtētu būvniecības kvalitāti, piemēram, logu un durvju montāžu, konstrukciju savienojuma vietas u.c.

 

23.09.2022. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs