Zinātņu akadēmija pasniegs diplomus jaunajiem locekļiem, arī Rēvaldei

1435
Autors: Latvijas Zinātņu akadēmija
Autors: Latvijas Zinātņu akadēmija

Pirmdien, 19.decembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notiks diplomu pasniegšana LZA jaunievēlētajiem locekļiem.

Ceremonija norisināsies gadskārtējā LZA Ziemassvētku pasākuma ietvaros, kuru ar savām svētku uzrunām kuplinās gan LZA prezidents Ojārs Spārītis, gan Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

24.novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē par LZA īstenajiem locekļiem tika ievēlēti Ina Druviete, Donāts Erts, Aleksejs Kuzmins, Remigijs Počs, Uldis Rogulis, Inna Šteinbuka un Pēteris Trapencieris. Savukārt par LZA korespondētājlocekļiem ievēlēti Ivars Austers, Uģis Cābulis, Ēriks Jēkabsons, Sandra Muižniece-Brasava, Aiva Plotniece, Gita Rēvalde un Andris Zeltiņš, bet par LZA ārzemju locekļiem ievēlēti Zenons Dabkevičius (Lietuva), Vladimirs Gevorgjans (ASV), Viktors Sņiečkus (Kanāda) un Jānis Vārna (Zviedrija).

Visbeidzot par LZA goda locekļiem tika ievēlēti Mārtiņš Brauns un Arnolds Klotiņš.