Dienas un sociālo pakalpojumu centrā pagājušā gada vasarā jaunieši kopā ar projekta vadītāju Initu Vekmani īstenoja Ventspils novada pašvaldības projekta konkursa “Jaunietis darbībā” projektu “Zlēku pagasts – jauniešu acīm.” 

 

Zlēku jaunieši kopīgi radīja savu 2022. gada kalendāru, jo uzskata, ka drukāti kalendāri savu nozīmi nav zaudējuši arī mūsdienu digitālajā laikmetā, sienas kalendārs ir katrā mājoklī. Jaunieši izstrādāja reklāmas plakātus, aktīvi mudināja ikvienu iesūtīt fotogrāfijas, zīmējumus, dzejoļus par pagastu un vairākkārt tikās radošās nodarbībās, lai kopīgi no pašu radītiem un iesūtītiem darbiem izveidotu kalendāru.

Tas bija izglītojošs projekts, jo jaunieši apguva prasmes dizaina veidošanā, plānošanā un organizēšanā, attīstīja komunikācijas prasmes, darbojoties komandā, sekmēja jauniešu radošo izpausmi, veicināja līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, radot visiem kopā pagasta kalendāru Tas bija izzinošs un lietderīgi pavadīts laiks visiem projekta dalībniekiem, jo rezultātā ir tapis kalendārs ar košiem zīmējumiem, daudzpusīgām fotogrāfijām un skanīgiem dzejoļiem.

Decembrī bija kalendāra atklāšanas pasākums, kurā godināja 47 iedzīvotājus, kas bija līdzdarbojušies kalendāra tapšanā. Zlēku kalendārā iekļautas 24 fotogrāfijas, 12 zīmējumi, seši dzejoļi. Visos darbos atspoguļots pagasts. Kalendāra atklāšanas svētki bija kā saliedēšanas pasākums un piederības sajūtas veicinātājs savam pagastam, dodot jaunus impulsus un idejas nākamajam gadam.

 

4.01.2022. / Autors: Ventspilsnovads.lv / Foto: Ventspilsnovads.lv, Ventspilnieks.lv arhīvs