22. oktobrī Zlēkās notiks režisora Emīla Abersona piemiņai veltīts pasākums “Ziedi rītausmā”. Plkst. 12 paredzēts piemiņas brīdis kapos, pēc tam pie kultūras nama iecerēta krokusu stādīšanas talka, bet plkst. 14 kultūras namā notiks Laidu amatierteātra izrāde “Nopietni kā anekdotē”. 

Emīls Abersons, ar pseidonīmu Alnis, dzimis 1906. gada 11. februārī, miris 1985. gada 18. martā, bija liels Zlēku pagasta aktīvists – teātra režisors, dārznieks dvēselē un puķkopis. Viņš ar panākumiem iestudēja vairākas izrādes Zlēku teātrī un ar savām izrādēm apceļoja visu Kurzemi, kā arī piedalījās visās iespējamās pagasta norisēs. No 1946. gada Emīls Abersons strādāja Zlēku kultūras namā kā mākslinieciskās daļas vadītājs.

Pašlaik bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli, lai nākamajām paaudzēm atstātu pilnvērtīgāku kultūras mantojumu par Emīla Abersona darbības laiku. Cienījamais pagasta iedzīvotājs atdusas centra kapos pie baznīcas, bet viņa kapa vieta bija nesakopta un aizaugusi, tāpēc, pateicoties Zlēku kultūras nama vadītājas Krīstīnes Kauliņas iniciatīvai, Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts un apstiprināts kultūras projekts, kurā piešķirtie līdzekļi ļāva sakopt Emīla Abersona atdusas vietu, uzlikt apmali un plāksni ar gravējumu,  lai novada teātru pasākumos būtu vieta, kur nolikt ziedus un godināt šī darbīgā vīra piemiņu.

 

18.10.2022. / Autors: ventspilsnovads.lv / Foto: ventspilsnovads.lv