Ja domājam, ka tikai Ušakova vadītajā Rīgā vien ir nekārtības – pārkāpti likumi, šķiesta un, iespējams, pat masveidā zagta nauda, lai nodrošinātu “vajadzīgajiem” greznu dzīvi, tad stipri maldāmies. Mūsu Ventspilī notiek pat trakāk. Paradoksāli, bet cilvēks, kuram prokuratūra pieprasījusi astoņu gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju, ievērojamu naudas sodu un arestēšanu tiesas zālē pēc tiesas lēmuma nolasīšanas, turpina dzīvot uz nebēdu, tuvināt Ventspils pilsētu bankrota situācijai un iesaistīties, iespējams, noziedzīgās finansiālās shēmās, lai no pašvaldības līdzekļiem varētu atalgojumā un dārgu pakalpojumu veidā saņemt simtiem tūkstošus. 

Šī ir pirmā būtiskā atšķirība no Rīgā notiekošā, jo nav dzirdēts, ka Ušakovam būtu piemērots aizdomās turētā statuss, drošības līdzeklis, izvirzītas apsūdzības un prokuratūra prasītu konkrētu soda mēru. A. Lembergam visi iepriekš minētie “sasniegumi” nav traucējuši savu iegribu realizācijai turpināt pakļaut Ventspils pilsētu, Ventspils brīvostas pārvaldi, arī par sportu atbildīgo Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldi un SIA Olimpiskais centrs Ventspils (OC Ventspils). Protams, šāda greznība nebūtu iespējama, ja viņu neatbalstītu politiķi. Īpaši centīgi viņa interešu sardzē līdz šim stāvējuši partiju Latvijai un Ventspilij, ZZS, Saskaņas un pat atsevišķi Nacionālās apvienības politiķi, kā, piemēram, VARAM bijušais ministrs Kaspars Gerhards.

Otrā būtiskā atšķirība – Ja Rīgas Satiksme bijusi “barotava” daudziem desmitiem Saskaņas un Gods kalpot Rīgai biedru, starp kuriem paša Ušakova nav, tad Ventspilī dāsnu barotavu politiķi sarūpējuši tieši Lembergam. Ventspils pilsētas pašvaldības kultūrai paredzētie SIA Kurzemes filharmonija, sportam paredzētie OC Ventspils un Ventspils Brīvostas pārvaldes līdzekļi tiek novirzīti biedrībai Ventspils attīstības aģentūra, no kuras Lembergam pēdējo desmit gadu laikā vien algā izmaksāti turpat 800 000 eiro. Ap 1,6 miljoniem eiro Lembergs saņēmis no citas, iespējams, noziedzīgās shēmās iesaistītas biedrības Biznesa attīstības aģentūra, kā arī stipri virs miljons eiro budžeta līdzekļu tērēti viņa greznā dzīvesveida nodrošināšanai (sekretāres, publiskas uzstāšanās, preses konferences, premium klases autotransports utml.).

Trešais – kas nav ļauts Rīgas Brīvostas pārvaldei, tas ar uzviju tiek īstenots Ventspils Brīvostas pārvaldē. Krimināllieta pret bijušo Rīgas Brīvostas pārvaldnieku Loginovu un viņa vietnieku par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, veicot nelikumīgus ziedojumus un nelikumīgu prēmiju izmaksu, atrodas tiesvedības procesā. 2017.gadā Rīgas apgabaltiesa Loginovam un Pečakam piesprieda atmaksāt nelikumīgi iztērētos līdzekļus kopumā 856 951 eiro apmērā, bet par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu noteica 45 600 eiro lielu sodu Loginovam un 34 200 eiro lielu sodu Pečakam. Process turpinās. Bet tanī pašā laikā politiķi un atbildīgās institūcijas nez kāpēc pieļauj, ka Ventspils Brīvostas pārvalde reklāmās Lemberga norādītajām un vadītājām sporta organizācijām, biedrībām, medijiem, arī laikrakstam Ventas Balss, gadā vien sarūpē ne mazāk kā 1,5 miljonus eiro.

SIA OLIMPISKAIS CENTRS VENTSPILS – JAU BANKROTS?

Ventspils pilsētas domei un Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) piederošais OC Ventspils grasās celt kārtējo sporta būvi – grandiozu peldbaseinu. Publiskā telpā tiek stāstīts par slikto izglītības un zinātnes ministri Šuplinsku, kura grasās apstādināt ieplānoto sporta būvju attīstību. Nav noslēpums, ka krietnu artavu pret Šuplinsku vērstajai kampaņai piemet Ventspils dome, OC Ventspils un tās atbalstītie sporta dzīves pārstāvji. Viss tiek darīts it kā Ventspils sporta labā, ja vien…

Jā, ja vien OC Ventspils finansiālā situāciju jau bez jauno objektu izveides nebūtu vērtējama kā bankrots. OC Ventspils bez būtiskas pašvaldības un valsts palīdzības nespētu nodrošināt pat pusi no sporta būvju apsaimniekošanas izmaksām. Ne mazāk kā 2 miljoni eiro gadā sportam atvēlēto līdzekļu tiek tērēti komunālo un citu ar sporta un izklaides objektu uzturēšanu saistītu izdevumu segšanai, taču ar visu to OC Ventspils zaudējumi ik gadu svārstās 1 miljona eiro robežās. OC Ventspils strādā neefektīvi un pēc būtības jau sen ir bankrotējis. Pati pieeja – sporta finansējumu novirzīt tekošo sporta būvju izmaksu segšanai ir gaužām neefektīva, izšķērdīga un sportu degradējoša.

Valstij un pašvaldībai jāatbalsta sports, nevis jāsedz neapdomīgi uzcelto un izšķērdīgi uzturēto sporta būvju uzturēšanas izmaksas, jāapmaksā šaubīgi izdevumi. Tā rezultātā OC Ventspils nav ieinteresēta efektīvā sporta būvju apsaimniekošanā, savukārt sports tiek turēts apzinātā badā. Īsts saimnieks OC Ventspils paredzēto dotāciju novirzītu sporta veidu attīstībai, lai sporta veidi paši izvēlas, kādus infrastruktūras pakalpojumus un no kā pirks – no OC Ventspils vai kāda cita sporta infrastruktūras turētāja, kurš spēj nodrošināt labāku piedāvājumu.

KURIEM JĀATBILD?

Ventspilī sporta attīstības un popularizēšanas jautājumus koordinē Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs.

Sporta būvju uzturēšanu un attīstību nodrošina OC Ventspils, kura īpašnieki ir Ventspils pilsētas dome un Latvijas Olimpiskā komiteja ar tās prezidentu Aldoni Vrubļevski priekšgalā.

Par sporta veidu attīstību atbild Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde un Izglītības pārvaldes paspārnē atrodošā sporta skola SPARS. 

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks ir Ventspils pilsētas domes iecelti Ventspils brīvostas valdes locekļi, kuri nodrošina Ventspils Brīvostas pārvaldes daudzmiljonu atbalstu SIA Futbola klubs Ventspils un biedrībai Basketbola klubs Ventspils.

Aivars Lembergs vienlaikus ir arī LOK Izpildkomitejas loceklis un BK Ventspils prezidents. Jānis Vītoliņš ir BK Ventspils padomes loceklis, Guntis Blumbergs BK Ventspils viceprezidents un laikā no 2012.- 2018.gadam FK Ventspils prezidents.

Tikai šie kungi precīzi zina, cik Ventspils sportam tiek novirzīti līdzekļi, no kādiem avotiem un kādiem mērķiem tie tiek izmantoti, jo Ventspils pilsētas domes opozīcijas daudzu gadu mēģinājumi būt informētiem tikuši no šo kungu puses paralizēti.

Ir informācija, kura liek apšaubīt Ventspils sportam atvēlēto līdzekļu efektīvu, lietderīgu izmantošanu. Iespējams, tieši tāpēc Ventspils pilsētas domes ilggadīgā politiskā vadība cenšas nepieļaut sabiedrības informēšanu par Ventspils pašvaldības pārvaldē notiekošo nesaimnieciskumu un, iespējams, ļaunprātīgiem līdzekļu izsaimniekošanas gadījumiem.

Bez visaptverošas sporta būvju lietderības un sporta veidu audita izvērtēšanas celt kārtējo sporta būvi Ventspilī ir bezatbildīgi un pat noziedzīgi. Pretējā gadījumā pastāv būtiski riski, ka sabiedrisko līdzekļu izsaimniekošana novedīs pie Ventspils pilsētas domes, tai skaitā OC Ventspils būtiskām finansiālām problēmām, par kurām jau liecina OC Ventspils gada pārskati.

Ņemot vērā augstāk minēto, Ventspils pilsētas domes un LOK vadībai publiski uzdodu jautājumus:

1) Cik daudz līdzekļu un no kādiem avotiem Ventspils sportam ik gadu tiek piesaistīti un kādiem mērķiem tie tiek izmantoti? Vai Ventspils sportam atbalstu sniedz Ventspils Brīvostas pārvalde, VAS Latvijas Dzelzceļš, VAS Latvijas valsts meži un citas Ventspils pilsētas domes un Latvijas valsts pārvaldes vienības? Ja jā, tad cik un kādiem mērķiem šie finanšu līdzekļi tiek novirzīti?

2) Cik daudz, kādiem mērķiem un kā tika izmantoti valsts 2018.gadā piešķirtie Ventspils sportam atvēlētie līdzekļi? Vai investīciju objekti ir pabeigti, un ja nē, tad kādi ir iemesli?

3) Vai LOK amatpersonas ir saņēmušas finanšu līdzekļus no Ventspils pilsētas domes vai tās pārvaldes vienībām? Jā jā, tad kuras, cik ilgi, cik daudz un par ko?

4) Vai Ventspils pilsētas dome vai tās pārvaldes vienības apmaksā sabiedrībā zināmu personu pakalpojumus, kuri saistīti ar Ventspils vārda, tai skaitā jaunu sporta būvju celšanas nepieciešamības lobēšanu?

5) Cik un par ko OC Ventspils maksā biedrībai Ventspils Attīstības aģentūra? Cik un par ko biedrība Ventspils Attīstības aģentūra maksā Aivaram Lembergam?

6) Vai valsts, pašvaldība un LOK sedz OC Ventspils infrastruktūras uzturēšanas radītos zaudējumus? Ja jā, tad kādā apmērā un kāpēc? Kā jūs raksturotu OC Ventspils finanšu stāvokli, ja tā infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai valsts, pašvaldības un LOK finansējums nebūtu pieejams?

7) Cik lielas ir plānotā peldbaseina uzturēšanas plānotās izmaksas, no kā tās sastāv un no kādiem avotiem tās plānots segt?

8) Vai Ventspilī atrodošajās Nacionālajās sporta bāzēs tiek nodrošināta šo bāzu statusam atbilstoša sporta veidu attīstība? Ja, nē, tad kāpēc?

9) Vai no OC Ventspils iepriekšējām funkcijām 2017. un/vai 2018.gadā tika nodalītas sportistu atbalsta funkcijas un kura juridiskā persona ar tām nodarbojas patreiz? Kurš, kad un kāpēc pieņēma šādu lēmumu? Kā šīs darbības tiek finansētas un uzraudzītas?

Autors: Aivis Landmanis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Pixabay