Trešdien, 13.februārī, Augstākās tiesas (AT) Senāts skatīs Ventspils domes opozicijas deputātu Ģirta Valda Kristovska, Aivja Landmaņa, Ivara Landmaņa un Daces Kornas pieteikumu, lai panāktu, ka domes komisijās tiek ievērota proporcionalitāte.

Pērnā gada 27.decembrī Administratīvā rajona tiesa nolēma izbeigt tiesvedību administratīvajā lietā, kas tika ierosināta pēc Ventspils domes opozicionāru pieteikuma par proporcionalitātes neievērošanu domes komisijās. Opozīcijas deputāti solīja nepadoties un turpināt cīņu augstākajā tiesas instancē.

Lieta tika ierosināta pēc Ģirta Valda Kristovska (V), Daces Kornas (V), Aivja Landmaņa (LRA) un Ivara Landmaņa (LRA) pieteikuma par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei pieņemt lēmumu, ar kuru Ventspils pilsētas domes komisiju un padomju sastāvs tiktu noteikts atbilstoši pieteicēju izteiktajai gribai.

Pieteicēju prasījums bija saistīts ar Ventspils pilsētas domes lēmumu grozīt Ventspils pilsētas domes komisiju un padomju sastāvu, kā rezultātā, pieteicēju ieskatā, netiek ievērots proporcionalitātes princips.

Tiesa atzina, ka normatīvie akti nenosaka konkrētus un juridiski pārbaudāmus kritērijus, kuri būtu jāievēro, pieņemot lēmumu par komisiju izveidi. Līdz ar to tiesa secināja, ka iepriekš minētais Ventspils pilsētas domes lēmums ir politisks lēmums, kas nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei.

Pieteicēju viedoklis, ka proporcionalitātes princips ir ievērojams arī attiecībā uz komisiju un padomju izveidošanu, tika pamatots ar Satversmes tiesas 2018.gada jūnija spriedumā minēto. Tomēr tiesa secināja, ka Satversmes tiesa ir analizējusi domes pastāvīgo komiteju nevis komisiju un padomju izveidošanas principus.

Līdz ar to pieteicēju viedoklis, ka atbilstoši minētajā Satversmes tiesas spriedumā norādītajam proporcionalitātes princips ir jāievēro arī attiecībā uz domes komisiju un padomju veidošanas principiem, nav pamatots.

Tiesas lēmumu varēja pārsūdzēt, iesniedzot blakussūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, kas arī tika izdarīts.

Autors: Ventspilnieks/LETA / Foto: LETA