VNT norāda uz Ventspils domes vides uzraudzības nodaļas maldīgu ziņu izplatīšanu

1199

SIA Ventspils nafta termināls (VNT) pauž rūgtumu, par Ventspils pilsētas domes un laikraksta Ventas Balss portālos publicēto maldīgo informāciju par VNT drošības pārskatu. VNT uzsver, ka izplatītā informācija nav objektīvi atspoguļota, jo Vides pārraudzības valsts biroja Riska izvērtējuma komisija ir nevis konstatējusi virkni trūkumu VNT iesniegtajā dokumentā, bet lūgusi sniegt papildinātu informāciju Pārskata izvērtēšanas procesa ietvaros.

“Pērn 17.novembrī VNT iesniedza Vides pārraudzības valsts birojam atjaunotu Pārskatu ar tā brīža aktuālu informāciju. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un vadoties pēc konstruktīva ieinteresēto pušu dialoga principiem, Riska izvērtējuma komisija, kurā ietilpa arī Ventspils pilsētas domes vides uzraudzības nodaļas pārstāvis, bija tiesīga pieaicināt VNT atbildīgo personu sniegt paskaidrojumus, taču VNT šādu uzaicinājumu nebija saņēmis,” norāda uzņēmuma pārstāve Janīna Biteniece.

30.janvārī VNT ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja vēstuli ar papildu informācijas pieprasījumu dažādos jautājumos, uz kuriem terminālim jāatbild līdz 2017.gada 30.novembrim. Turklāt savā vēstulē komisija norāda, ka VNT izstrādātais avāriju riska novērtējums ir veikts pietiekami labā līmenī.

“Drošība vienmēr ir bijusi un nemainīgi paliek galvenā VNT prioritāte. VNT ir sertificēts atbilstoši starptautisko kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2008, vides vadības standarta ISO 14001:2004 un arodveselības un darba drošības sistēmas vadības standarta OHSAS 18001 prasībām. Reizi gadā VNT iziet plānveida valsts inspekcijas komisijas komplekso pārbaudi, kuru veic speciālisti no Valsts vides dienesta, Ventspils brīvostas pārvaldes, Ventspils pilsētas domes vides uzraudzības nodaļas, Valsts darba inspekcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,” uzsver uzņēmums.

“VNT pievērš padziļinātu un pastāvīgu uzmanību savai drošības kultūrai, un tās attīstības nolūkos pastāvīgi rīko krīzes vadības komandas un civilas aizsardzības mācības, iesaista darbiniekus drošības aspektu novērošanā un motivē tos meklēt pilnveidošanas iespējas, ir ieviesis darbuzņēmēju darba aizsardzības programmu, rīko regulārās drošības sapulces, kā arī iegulda ievērojamus līdzekļus darba aizsardzībā un iekārtu uzturēšanā,” norāda Biteniece. “Turklāt, VNT ir vienīgais uzņēmums Ventspilī, kurš piedalījās kompleksās valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības STORMEX 2016, lai pārbaudītu savas reaģēšanas spējas un savstarpējo sadarbību. Sabiedrības atbalsta ietvaros VNT vada apmācības civilās aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos Ventspils skolās.”