Decembrī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums 2 miljardi eiro

1202

2016.gada decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās bija par 9,7% lielāks nekā 2015. gada decembrī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 7,6% un importa vērtība – par 11,4% lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Decembrī Latvija eksportēja preces 884,5 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 1,1 miljardu eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 44,0% (2015.gada decembrī – 44,9%).

2016.gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās bija 22,61 miljardi eiro – par 243,8 miljoniem eiro jeb 1,1% mazāk nekā 2015.gadā. Eksporta vērtība veidoja 10,33 miljardus eiro (samazinājums par 30,9 miljoniem eiro jeb 0,3%), bet importa – 12,28 miljardus eiro (kritums par 212,9 miljoniem eiro jeb 1,7%).

Decembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (18,8%), Igaunija (11,8%), Apvienotā Karaliste (5,9%) un Zviedrija (5,7%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,9%), Vācija (11,4 %), Polija (8,9 %) un Igaunija (8,2 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā decembrī veidoja 10,8%, bet importā – 8,5%.