Vidējais ražotāju cenu līmenis rūpniecībā gada laikā sarucis par 0,8%

1178

2016.gada decembrī, salīdzinot ar 2015.gada decembri, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 0,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 1,1% un eksportētajai produkcijai – par 0,6%. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm palielinājās par 0,2%, savukārt eksportam uz ārpus eirozonas valstīm cenas samazinājās par 1%. Būtiskākā ietekme bija cenu kritumam elektroenerģijas ražošanā un tirdzniecībā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, dzērienu ražošanā un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā. Savukārt cenu pieaugums bija novērojams pārtikas produktu ražošanā, atkritumu savākšanā un elektroenerģijas sadalē.

2016.gada decembrī salīdzinājumā ar novembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,4%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,7%, bet eksportētajai produkcijai palika nemainīgs. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm palielinājās par 0,2%, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm saglabājās iepriekšējā līmenī. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums pārtikas produktu ražošanā, kā arī tvaika piegādē un gaisa kondicionēšanā un elektroenerģijas ražošanā.

12 mēnešu vidējais ražotāju cenu līmenis salīdzinājumā ar 2015.gada 12 mēnešu vidējo līmeni Latvijas rūpniecībā samazinājās par 2,4%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas samazinājās par 3,1%, eksportētajai produkcijai – par 1,6%, tajā skaitā eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājās par 1,2%, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 1,8%. Vislielākā ietekme cenu līmeņa samazinājumam bija elektroenerģijai, gāzes apgādei, siltumapgādei un gaisa kondicionēšanai, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanai, izņemot mēbeles, kā arī pārtikas produktu ražošanai. Lielākais cenu kāpums bija apģērbu ražošanā un pārējā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē.