Ventspils domes budžetā izdevumi par 2,5 mlj. eiro lielāki nekā pērn

1257

Ventspils pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā plānotie izdevumi sasniedz 67,29 miljonus eiro, kas ir par 2,49 miljoniem eiro vairāk nekā pērn.

Apstiprinātajā 2017.gada budžetā ieņēmumi plānoti 57,12 miljonu eiro apmērā. Šī gada sākumā pašvaldības uzkrāto brīvo naudas līdzekļu atlikums bija 14,56 miljoni eiro. Līdz ar to Ventspils pašvaldībai 2017.gadā pieejami finanšu resursi 71,68 miljonu eiro apmērā. Savukārt projektu priekšfinansēšanai paredzēto aizņēmumu bilance ir 5,2 miljoni eiro.

Kopējie izdevumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tostarp iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, šogad plānoti 67,29 miljonu eiro apmērā. Tādējādi paredzamais naudas līdzekļu atlikums 2017.gada beigās ir 9,59 miljonus eiro.

Pilsētvides uzlabošanas pasākumiem un pilsētas uzturēšanas darbiem plānots tērēt 20,28 miljonus eiro. Līdzekļus paredzēts izlietot Ventspils pilsētas teritorijas sakopšanai un uzturēšanai, investīciju projektiem, infrastruktūras atjaunošanai un pilsētvides sakārtošanai, kā arī jaunu objektu izveidei.

Šajā Eiropas Savienības (ES) plānošanas periodā Ventspils pašvaldība plāno realizēt vairākus apjomīgus investīciju projektus ar piesaistīto finansējumu. Šogad tiks sākta Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas būvniecība. Pašlaik noris arī būvprojekta izstrādes darbi Robežu un Mazās Kurzemes ielu pārbūvei, radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam. Tāpat plānots turpināt darbus pie pērn sāktajiem objektiem – bērnu rotaļu laukuma izbūves Inženieru ielā 75/77 un apgaismojuma izbūves Jāņciemā. Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu sakārtošanu, arī šogad budžetā paredzēti līdzekļi šim mērķim.

Izglītības nozarei paredzētais finansējums ir 17,20 miljoni eiro jeb 26% no kopējiem budžeta izdevumiem. VentspilsCentra sākumskolu šogad pārcels uz citām telpām Saules ielā 37, kur tiks veikta ēkas centrālās ieejas atjaunošana, telpu remonts un citi darbi. Citās skolās, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, plānoti remontdarbi 26 mācību kabinetos un to aprīkošana ar vairāk nekā 400 jauniem datoriem, interaktīvajām tāfelēm, projektoriem, datu kamerām un multifunkcionālām drukāšanas iekārtām.

Sociālās nozares izdevumi šogad plānoti 4,38 miljonu eiro apmērā, tostarp 2,07 miljoni eiro paredzēti dažādu sociālo pabalstu un pakalpojumu veidu nodrošināšanai. No šī gada būs pieejams jauns pabalsts Ventspilī deklarētajiem bērniem līdz trīs gadu vecumam alergologa un alergologa-pulmonologa pakalpojuma kompensēšanai. No janvāra ir palielināts arī bērna piedzimšanas pabalsts.

Šogad arī plānots sākt projektēšanas darbus, lai radītu atbilstošas krājuma glabāšanas, ekspozīcijas un darbu telpas Piejūras brīvdabas muzejā. Lai paplašinātu un pilnveidotu šaursliežu dzelzceļa ekspozīciju, paredzēta Mazirbes stacijas noliktavas pārcelšana uz Piejūras brīvdabas muzeju, kā arī plānots turpināt ar biškopības vēsturi saistītās kolekcijas apstrādi un integrāciju muzejā.

Tāpat šogad plānots sākt projektu Zvejas kuģa Grots atjaunošana un eksponēšana pilsētvidē un Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu atjaunošana un ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas muzejā realizāciju.

Sporta nozarē šogad plānots veikt Pārventas atlētikas zāles būvniecību un jauna peldbaseina projektēšanu, kā arī labiekārtot esošās sporta bāzes, uzlabojot sporta infrastruktūru un iegādājoties jaunu sporta inventāru.

Pašvaldības galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ko 2017.gada budžetā plānots saņemt 27,94 miljonu eiro apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kas ir otrs lielākais pašvaldības ieņēmumu avots, 2017.gadā plānoti 4,25 miljonu eiro apmērā.

Ventspils pašvaldībai 2017.gadā jāveic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 1,99 miljonu eiro apmērā.