“Notiek ne tikai procesu robotizācija un automatizācija, bet klāt nāk arī mākslīgais intelekts, kas spēj aizstāt cilvēku lēmumu pieņemšanas procesā,” uzsvēra eksperts. Lai arī parasti domājam, ka tehnoloģiju attīstība apdraud mazkvalificētus un rutīnas darbus, var gadīties, ka tā trāpīs pa vidu, vai pat ļoti augstas kvalifikācijas speciālistu darba pienākumos. Tas nozīmē, ka zaudētājs var būt jebkurš.” – Swedbank galvenais ekonomists Latvijā Mārtiņš Kazāks