To, ka tuvojas vecums, saproti tad, kad ārstu skaits tavā paziņu lokā pārsniedz bārmeņu skaitu.