COVID-19 pandēmija ieviesusi savas korekcijas neskaitāmu uzņēmumu darbībā visā pasaulē. Izņēmums nav arī Ventspils ostā strādājoši uzņēmumi. Kāda ir pašreizējā situācija, un kādu atbalstu uzņēmēji sagaida no valdības?

Teju visi Ventspils ostā strādājošie uzņēmumi šobrīd piedzīvo ieņēmumu kritumu, atzīst biedrībā Baltijas asociācija – Transports un loģistika ietilpstošo uzņēmumu pārstāvji. To ietekmē gan pasažieru pārvadājumu pārtraukšana, gan arī citu nozaru darbības apjomu sarukums. Tiesa, uzņēmēji atzīst, ka uz kopējā ieņēmumu fona šis kritums nebūs dramatisks, bet jūtams. Eksporta kravu apjomi pagaidām nemainās, bet kāds būs paredzamais ieņēmumu kritums tuvākā nākotnē, pagaidām vēl nav nosakāms.

COVID-19 krīzes dēļ tiek pārcelti dažādi projekti, nenotiek plānotās tikšanās ar iespējamiem sadarbības partneriem no citām valstīm, iespējams arī kravu plūsmas sarukums. Tas viss liek nākotnē raudzīties ļoti piesardzīgi.

Tajā pašā laikā pašreizējie investīciju plāni nav mainījušies, jo tuvākā laikā plānotās investīcijas ir iepriekšējo periodu lēmumu rezultāts, savukārt jaunas būtiskas investīcijas pirms esošās situācijas atrisinājuma patlaban plānotas netiek. Uzņēmēji arī uzsver, ka darbinieku skaita samazināšana saistībā ar COVID-19 krīzi šobrīd nav plānota, taču, ja turpināsies ostu kravu apjoma samazinājums, nodarbinātības jautājumu var nākties pārskatīt. Pēc pašreizējām prognozēm krīzes padziļināšanās gadījumā darbu varētu zaudēt 9 – 13% strādājošo.

Savukārt no valsts piedāvātajiem atbalsta pasākumiem uzņēmēji nepieciešamības gadījumā plāno izmantot nodokļu brīvdienas, kā arī iespējamās dīkstāves gadījumā valsts solīto strādājošo darba algas kompensāciju 75% apmērā. Tāpat uzņēmēji uzskata, ka būtu nepieciešams nozares pilns audits, skaidra problēmsituāciju apzināšana un rīcības plāna izstrādāšana tranzīta nozarei.

Ventspils ostā strādājošie uzņēmēji norāda, ka bez COVID-19 ietekmes uzņēmumu darbību ļoti apgrūtina arī komercbanku attieksme, bankas, neiedziļinoties ne attiecīgā uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, ne kopējā situācijā un aizbildinoties ar starptautiskām prasībām, neargumentēti slēdz uzņēmumu kontus, tādējādi liekot šķēršļus to ikdienas darbības nodrošināšanai. Uzņēmēji norāda, ka šāda pieeja nākotnē var novest pat pie uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai arī tā pārcelšanas uz citu valsti.

01.04.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com