Karantīnas laika aktuālā pasaka ir pasaka par skaisto princesi Virtuvi un iznesīgo princi Dīvānu.