Kad karantīnas laiks beidzot būs beidzies, tad būtu labi, ja vismaz daļai apkārtējo ļaužu par to nepaziņotu…