Šogad cilvēkus vērtē vienkārši: duras vai neduras.