Šodien man gadījās ļoti īpatnējs piedzīvojums. Vispirms es uz ielas atradu cepuri ar naudu, bet pēc tam man nezin kāpēc pakaļ dzinās kaut kāds tips ar ģitāru…