– Onkul, ko tu tur dari?
– Es, Jānīt, lieku mēslus uz zemenēm.
– Mēs gan mājās uz zemenēm vienmēr liekam putukrējumu…