Ievziedu laikā vienmēr ir auksts – vēsta ticējums. Interesanti gan: vai ievas zied tāpēc, ka ir auksts, vai arī auksts ir tāpēc, ka zied ievas?