Jebkurā strīdā sievietēm pieder galavārds. Tas, ko vīrietis saka pēc tam, ir jau jauns strīds.