Ventspils Digitālais centrs aicina datorikas skolotājus piedalīties tiešsaistes kursā “Mājaslapas veidošanas pamati 7. klasei” Skola2030 programmas apguvei datorikā. Apmācībās tiks apgūta statiskas mājaslapas izveide, izmantojot HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodas.  

Apmācībās aicināti piedalīties datorikas skolotāji bez priekšzināšanām programmēšanā, apmācības  norisināsies tiešsaistē, Zoom un Moodle platformās, 23., 24., 25., 29., 30. un 31. augustā plkst. 11.00 – 12.30. Pieteikties iespējams līdz 22. augustam, aizpildot pieteikšanās anketu: www.adre.se/pieteiktiesprogrammesanai.

Apmācību programma:

 • Darba organizēšanas forma.
  • Ievads mājaslapu veidošanā un plānošanā.
  • Mājaslapas dizaina veidošana un plānošana, koncepta zīmēšana pirms kodēšanas.
  • Ievads HTML tagos (<div>, <h1>, <h2>, <p>, <img>, <a>) un to izmantošana lapas veidošanā.
  • Papildus tagu izmantošana sarakstu un tabulas veidošanā lapā (<ul>, <ol>, <li>, <table>,  <td>, <tr>).
 • Ievads CSS, tās sintakse.
  • Id un klases izmantošana dokumenta noformēšanā.
  • Dažādu elementu noformēšana ar CSS palīdzību.
  • CSS lapas pievienošana HTML dokumentam.
 • Ievads JavaScript programmēšanas valodā, sintakse.
  • Mainīgo lielumu deklarēšana, izmantošana programmā.
  • Funkciju veidošana un izsaukšana.
  • Vienkāršu datu izvade dažādos veidos.
 • Zīmēšana ar Java Script.
  • Koordinātu plakne JavaScript.
  • Dažādu figūru veidošana ar JavaScript palīdzību.
  • Iestatījumu mainīšana – krāsa, līnijas platums, līnijas krāsa.
  • Teksta ievade ar JavaScript.
 • Darbs ar datiem JavaScript valodā.
  • Datu ievades lauka veidošana, izmantojot <button> tagu un ievadīto datu izvade.
  • Vienkāršas lapas izveide ar ievades lauku datnes augšupielādei.
  • Augšupielādēto datņu rekvizītu un satura parādīšana mājaslapā.

Nodarbības vadīs pasniedzējs Didzis Ābele. Maksa par kursu: 52,15 EUR. Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems Ventspils Digitālā centra sertifikātu.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607.

 

15.08.2023. / Autors: Ventspils Digitālais centrs / Foto: Ventspils Digitālais centrs