Suņi pēc savām cilvēciskajām īpašībām tomēr ir labāki nekā cilvēki.