Piltenes kultūras namā norisinājās tradicionālais Ventspils novada kultūras darbinieku pasākums “Brīdi pirms”.  Zālē varēja manīt prieku, vieglas čalas, mīļus apskāvienus un koleģiālus apsveikumus gaidāmajos svētkos.

Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams kopā ar Kultūras nodaļas vadītāju Zani Pamši sveica visus atnācējus, pateicās par paveikto darbu, kā arī pasniedza katram kalendāru un plānotāju, vēlot radošu arī nākamo gadu.

Pasākumā paldies par ieguldīto darbu Ventspils novada Zūru bibliotēkā tika pateikts Mārītei Ķīvītei, un paldies par ieguldīto darbu Ventspils novada Usmas bibliotēkā – Ilzei Spriņķei. Tāpat visi klātesošie sirsnīgi pateicās Ventspils novada Kultūras nodaļas vadītājai Zanei Pamšei par ieguldījumu novada kultūras dzīvē, veltot ziedus, atmiņas stāstus un mīļus vārdus. Lai arī turpmāk izdodas iecerētais!

Noslēgumā visus iepriecināja Ventspils Kultūras centra sieviešu koris “Venda” un tā vadītājas – Anitra Niedre un Rudīte Tālberga, izpildot skaistas Ziemassvētku dziesmas.

 

19.12.2023. / Autors: Ventspilsnovads.lv / Foto: Ventspilsnovads.lv