Grāmata “Logaritmiskie vienādojumi un formulas” nav par mīlestību. Taču tā tāpat ir likusi raudāt daudzām meitenēm.