Augstskolas studenti iepazīst Ventspils Tirdzniecības ostas darbu

1397

Ventspils Augstskolas (VeA) starptautisko programmu studenti un Erasmus+ programmas apmaiņas studenti viesojās Ventspils Tirdzniecības ostā (VTO), kur iepazinās ar uzņēmuma darbības principiem. Pēc prezentācijas studenti iesaistījās aktīvā diskusijā ar VTO pārstāvi Aleksandru Čikiņovu par to, kā mācību grāmatu teorija realizējas praksē un kā ģeopolitiskie un ekonomiskie notikumi iespaido uzņēmuma darbību. Studentus pavadīja Tulkošanas studiju fakultātes docente Vita Balama, kura organizēja vizīti studiju kursa Cilvēkresursu  vadība ietvaros, tā papildinot studentu teorētiskās zināšanas ar praktiskiem piemēriem. VTO ir stividoru un noliktavu saimniecības privātuzņēmums, kas darbojas Ventspils brīvostas teritorijā un sniedz sauso kravu pārkraušanas pakalpojumus.