Skaistā un iedvesmojošā video rullītī dokuementēts 2017.gada pavasaris un vasara Popes dzīvē un šogad paveiktajos darbos.