No iedzīvotāju jautājumiem oficiālajā portālā ventspils.lv:

Kāpēc municipāļi atkal dzenā tos, kas zvejo Ventā pie Kapteiņu dienesta? Kad vēl policiju vadīja iepriekšējais priekšnieks, avīzē bija rakstīts, ka tur var zvejot, bet tagad nomainījusies vadība un atkal jauni noteikumi?

(Ventspilnieks)

Atbild Ventspils pilsētas pašvaldības policija:

Ministru kabineta noteikumos Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, kas stājušies spēkā 2016. gada 01. februārī, 26.1. punktā ir noteikts, ka visu gadu aizliegta jebkuru zivju ieguve jūrā ietekošo upju un kanālu grīvas rajonā. 26.1.1. punktā teikts: jūras piekrastes ūdeņos Ventas grīvas rajonā – 2000 metru rādiusā no ietekas (izņemot makšķerēšanu no jūras krasta tālāk par 100 metriem no ietekas), Daugavas, Salacas, Gaujas un Lielupes grīvas rajonā – 1000 metru rādiusā no ietekas, pārējo upju un kanālu ietekas rajonā – 200 metru rādiusā no ietekas, izņemot makšķerēšanu no moliem jūras pusē vietās, kas ir atļautas publiskai pieejai.

Redakcijas komentārs:

No policijas atbildes uzzinām, ko par to visu domā Ministru kabinets. Bet nekādi neuzzinām, kāpēc iepriekš zvejošana bija atļauta, bet tagad nē (galu galā MK notikumi taču pieņemti 2016. gadā, tātad – pasen). Un neuzzinām, kā makšķernieku iztrenkāšana saistās ar pašas policijas citēto MK notikumu punkta beidzamo teikumu… No otras puses – ja jātrenkā, tad jātrenkā. Nav ko viņiem tur sēdēt pašā pilsētas centrā un bojāt ainavu ar savām “badapātagām”.

17.10.2020. / Zemgus