Jau trešo reizi Ventspilī notiek Iespējamās misijas vasaras skola

1231

Jau trešo gadu pēc kārtas izglītības programma Iespējamā misija rīkotā dienas nometne 5.-8. klašu skolēniem Grandiozā ekspedīcija norisinās Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā. Šī nometne ir iespēja skolēniem radoši un jēgpilni pavadīt brīvlaiku un izzināt skolā apgūstamo mācību saturu, lai vēl labāk sagatavotos turpmākās skolas gaitām.

Kā stāsta Iespējamās misijas direktors Mārtiņš Kālis, projekta autori vasaras skolas ietvaros vēlas veicināt skolēnu interesi par mācību procesu un parādīt, ka tas var būt radošs un aizraujošs. “Ir ļoti būtiski vairot jauniešu vēlmi un motivāciju mācīties, attīstīt patstāvīgās mācīšanās prasmes un nostiprināt viņu atbildību par mācību procesu un rezultātiem. Iespējamās misijas dalībnieki, atbalstītāji un domubiedri tic, ka katrs bērns var ar prieku un interesi iet uz skolu, patiesi izprast matemātiku un fiziku un sasniegt augstus mērķus, īpaši, ja blakus ir skolotājs, kurs atbalsta un tic skolēnam,” skaidroja Kālis.

Pozitīvās atsauksmes no iepriekšējo gadu Vasaras skolas dalībniekiem un viņu vecākiem ir iemesls, kāpēc jau trešo gadu Iespējamās misijas dienas nometni Grandiozā ekspedīcija ar pašvaldības atbalstu tiek rīkota Ventspilī. “Mēs pastāvīgi domājam par izglītības attīstības jautājumiem pilsētā, atbalstām mūsdienīgas iniciatīvas izglītībā, sadarbojoties ar plašu atzinību guvušo programmu Iespējamā misija. Ir vērtīgi, ka bērni vasarā var lietderīgi pavadīt laiku, pilnveidojot savas mācīšanās, kā arī sadarbības prasmes ar vienaudžiem no citām skolām,” stāsta Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs Aldis Slavinskis.

Kā pastāstīja nometnes vadītāja un Iespējamās misijas absolvente Edīte Sarva, šogad interese par nometni ir augusi un dalībai pieteikušies 120 skolēni. “Tie ir jaunieši kuri ir gatavi izzināt, pētīt, analizēt un eksperimentēt, kā arī caur dažādām aktivitātēm un spēlēm apzināties savas vērtības un izprast cilvēkus, kuri dzīvo līdzās,” sacīja Sarva.

Nodarbībās tiek attīstīta viena no būtiskajām pamatprasmēm, kas nepieciešama, lai skolēni varētu pilnvērtīgi strādāt visos mācību priekšmetos – lasītprasme un spēja analizēt lasīto tekstu. Nodarbību ietvaros skolēni ievāks, apkopos, strukturēs un analizēs informāciju, kā arī paši novērtēs savu un citu sniegumu, lai to uzlabotu. Savukārt komunikācijas prasmju pilnveidošanas nodarbībās ar dažādu spēļu, diskusiju un uzdevumu palīdzību skolēni trenēs prasmes sarunāties, stāstīt stāstus un veidot strukturētu runu angļu valodā. “Izlūkošanas” nodarbībās tiek apgūti pētnieciskās darbības soļi, plānoti eksperimenti, praktiski veikti novērojumi un aprakstīti, analizēti un salīdzināti rezultāti, ka arī veidoti modeļi. Tādējādi skolēni attīsta pētnieciskās prasmes un iemaņas, kas ir būtiskas dabaszinātnēs.

Apmeklējot nodarbības skaitļotavā skolēni pilnveido, nostiprina un pielieto savas analītiskās prasmes matemātikā. Tās ir nepieciešamas, lai saprastu un sakārtotu skaitlisku, kvantitatīvu informāciju un par to izdarītu noderīgus secinājumus. Svarīgi, lai uzdevumi ir maksimāli sasaistīti ar reālo dzīvi, tāpēc skolēni nometnē darbosies ar skaitļiem saistošā un ļoti praktiskā veidā, iepazīstot sava ķermeņa uzbūvi, veidojot savu ideālo mājvietu un iejūtoties biznesa pasaulē.

Nometne apgūtās prasmes un zināšanas skolēni praktiski pielietos pārgājienā 17.jūlijā. Sadarbojoties ar saviem draugiem un grupas biedriem, kopīgiem spēkiem tiks pārvarēti vairāki šķēršļi un risināti aizraujoši uzdevumi.

Visas nepieciešamās zināšanas un prasmes skolēni apgūst Iespējamās misijas skolotāju vadībā, izmantojot radošas un interaktīvas mācību metodes. Iegūtā pieredze liecinot, ka šāda dienas nometne ir veids, kā palīdzēt skolēniem no skolas atšķirīgā vidē un ar citu pieeju mācību procesam, atgūt mācīšanās motivāciju un pārliecību par saviem spēkiem labi mācīties.