Mainīs nekustamos īpašumus Ventspils Jauniešu mājas paplašināšanai

1575

Ventspils pilsētas dome nolēmusi mainīt PSIA Ventspils nekustamie īpašumi īpašumā esošu nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 13 pret Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem Ūdens ielā 6, 8 un 10.

Lēmums pieņemts, jo nekustamais īpašums Kuldīgas ielā 13 Ventspils pilsētas pašvaldībai ir nepieciešams, lai turpinātu Ventspils Jauniešu mājas izveidi, kas veicinātu jauniešu iesaisti sabiedriskajā dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, motivētu jauniešus izvēlēties sev atbilstošākos izglītības un karjeras virzienus, kā arī ar dažādu projektu, pasākumu un neformālu apmācību palīdzību iedrošinātu jauniešus būt patstāvīgiem, uzņemties atbildību, attīstīt iniciatīvu un palielinātu savu konkurētspēju labākas izglītības iegūšanai un darba tirgū.

Jauniešu mājas izveide tika uzsākta 2015.gadā pēc jauniešu iniciatīvas un aktīvi iesaistoties pašiem jauniešiem, kas brīvprātīgi veica dažādus mājas kosmētiskā remonta darbus, interjera dizaina izveidi un telpu iekārtošanu. Tomēr šobrīd Jauniešu māja izmanto vien daļu no ēkas pirmā stāva. Lai nākotnē izmanotu arī pārējo ēku un pagalmu, kā arī sakārtotu ēkas inženiertīklus, šobrīd tiek izstrādāts ēkas rekonstrukcijas darbu būvprojekts. Tāpat tiek meklētas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu iepriekš minēto darbu veikšanai.