Augstskolā varēs apgūt arī ķīniešu valodu

1425

Kopš septembra sākuma Ventspils Augstskolā (VeA) strādā lektore Pana Lina no Ķīnas. Viņa visu mācību un studiju gadu uzturēsies Ventspilī, lai strādātu par ķīniešu valodas lektori VeA, pasniedzot lekcijas gan studentiem, gan Ventspils vidusskolēniem, kā arī konsulējot VeA ārējo sakaru speciālistus par sadarbības jautājumiem ar Ķīnu.

Kā stāsta augstskolā, Pana Lina ir ieguvusi bakalaura grādu ķīniešu kā otrās valodās mācīšanā Huanganas universitātē Ķīnā. Šobrīd Pana Lina apgūst maģistra studijas ķīniešu valodas mācīšanā citu valodu pratējiem Dienvidķīnas universitātē.

Pana Lina VeA studentiem pasniegs divus brīvās izvēles kursus – ķīniešu valodas pamatus un par Ķīnas sabiedrību, kultūru un tradīcijām. Ķīniešu valodu un kultūru apgūs arī jaunās maģistra studiju programmas Valodas un kultūrvide studenti. Sadarbībā ar VeA Mūžizglītības centru ķīniešu valodas apmācība kā izvēles iespēja tiks piedāvāta arī Ventspils vispārizglītojošo skolu 11. un 12.klases skolēniem un Ventspils Tehnikuma audzēkņiem.

VeA ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti (LU) par brīvprātīgā ķīniešu valodas skolotāja/pasniedzēja nodrošināšanu. Konfūcija institūts ir norīkojis Panu Linu uz VeA saskaņā ar starptautisko brīvprātīgo ķīniešu valodas skolotāju programmu, ko īsteno Ķīnas Tautas Republikas ķīniešu kā svešvalodas pasniegšanas birojs, ar mērķi veicināt izpratni un draudzību starp Latvijas un Ķīnas jauniešiem, popularizējot ķīniešu valodas un kultūras apmācības ārzemēs.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspils Augstskola