Ventspils dome piešķir 88 000 eiro skolēnu darba vasarā nodrošināšanai

1350

Ventspils pilsētas dome vienbalsīgi atbalstījusi skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, piešķirot šim mērķim pašvaldības budžeta finansējumu 88 368 eiro apmērā.

Dome nodrošinās līdzfinansējumu skolēnu darbam vasaras brīvlaikā trīs dažādās programmās: pašvaldības programmā 13 un 14 gadus veciem skolēniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm, Nodarbinātības valsts aģentūras programmā skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem un pašvaldības organizētā nodarbinātības programmā skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem.

Pašvaldības nodarbinātības programma 13 un 14 gadus veciem skolēniem tiek piedāvāta Ventspils pilsētā deklarētiem skolēniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm. Pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu darba devējam skolēna darba samaksai 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes pusaudžiem. Skolēnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem drīkstēs nodarbināt ne ilgāk par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Vecāku iesniegumus dalībai šajā programmā varēs iesniegt Ventspils Sociālajā dienestā no 18.aprīļa līdz 13.maijam. Informācija par darbvietām būs pieejama sociālajā dienestā.

2015.gada vasaras brīvlaikā iespēju strādāt pašvaldības līdzfinansētās darbvietās izmantoja 62 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Visvairāk darbvietu piedāvāja SIA Daga.

Savukārt NVA programma bērniem un jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem tiek piedāvāta visiem Ventspilī deklarētajiem skolēniem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pašvaldība piedalās šajā programmā ar 50% līdzfinansējumu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. Skolēnus vecumā no 15 līdz 17 gadiem drīkst nodarbināt ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā. Skolu audzēkņi, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, varēs strādāt pilnu darba dienu – astoņas stundas dienā un 40 stundas nedēļā.

Savukārt pašvaldības nodarbinātības programu bērniem un jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem finansēs no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta un darba devēja finanšu līdzekļiem. Ventspils pašvaldība izglītojamo darba algas izmaksai darba devējiem piešķirs līdzfinansējumu 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, proti, 370 eiro mēnesī.

Šāda pašvaldības programma paredzēta tādēļ, ka pēdējo gadu rezultāti liecina, ka gan skolēniem ir vēlēšanās strādāt vasaras brīvlaikā, gan arī darba devējiem vasarā ir nepieciešamas papildus darba rokas. Ventspils dome norāda, ka diemžēl NVA Ventspils filiālei 2016.gadā iedalītie līdzekļi skolēnu nodarbinātībai ir nepietiekami un līdz ar to paredzētais iesaistāmo skolēnu skaits nespēs apmierināt bērnu un jauniešu vēlmi strādāt – piesaistot valsts budžeta līdzekļus, šogad Ventspilī plānots nodarbināt tikai 117 skolēnus.

Minētā pašvaldības programma tiks īstenota tikai tādā gadījumā, ja skolēnu skaits, kas būs pieteikušies dalībai NVA nodarbinātības programmā, pārsniegs Ventspils pilsētai noteikto NVA iesaistāmo skolēnu skaitu un ja būs brīvas darba devēju piedāvātās darbvietas.

Nosūtījumus izglītojamiem uz darbvietām pie darba devējiem izsniegs sociālais dienests. Lai mazinātu birokrātisko slogu un skolēniem nebūtu jāiesniedz pieteikumi uz darbvietām gan NVA, gan sociālajā dienestā, ir panākta vienošanās, ka visi 15 gadus sasniegušie pieteiksies tikai NVA. Pēc pieteikumu saņemšanas NVA sniegs sociālajam dienestam informāciju par tiem skolēniem, kuri netiks nodrošināti ar darbvietām, un darba devēju sarakstu, kas ir pieteikuši darbvietas, bet kuras nav aizpildītas.

Pieteikšanās NVA realizētajai programmai skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem tiks sākta maija sākumā NVA mājaslapā. Atšķirībā no iepriekšējā gada, kad pieteikšanās pasākumam notika tikai dažas dienas, šogad NVA plāno nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem reģistrēties darbam visas vasaras garumā.

2015.gada vasaras brīvlaikā, sadarbojoties Ventspils pilsētas pašvaldībai, NVA Ventspils filiālei un darba devējiem, kopumā tika nodrošināta iespēja strādāt 284 Ventspils pilsētā deklarētiem bērniem un jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem.