Ventspils Tehnikumā jaunos audžekņus uzņems līdz 15.augustam

1452

Ventspils Tehnikumā mācībām jaunajā mācību gadā līdz šim ir uzņemti jau 217 izglītojamie valsts budžeta finansētās izglītības programmās un 52 izglītojamie ESF finansētās izglītības programmās.

Līdz 15.augustam turpināsies uzņemšana vairākās izglītības programmās: mašīnbūves tehniķis, elektrotehniķis, elektronikas tehniķis, tūrisma informācijas konsultants, būvizstrādājumu galdnieks, inženierkomunikāciju tehniķis. Mācību ilgums šajās programmās ir četri gadi.

Savukārt ESF finansētās izglītības programmās var apgūt šādas profesijas: kuģa pavārs, mehatronisku sistēmu tehniķis, metinātājs, viesnīcu pakalpojumu speciālists, grāmatvedis, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, kā arī autoelektriķis, kas ir jauna izglītības programma.

Ventspils Tehnikums ir viena no senākajām mācību iestādēm Latvijā, kas piedāvā saviem audzēkņiem iegūt kā vidējo, tā arī profesionālo izglītību, ko augsti ir novērtējuši Latvijas uzņēmēji un nozares profesionāļi.

2015./2016. gadā Ventspils Tehnikumā mācījās 700 audzēkņu, apgūstot ne tikai profesionālo izglītību, bet apgūstot prasmes arī darba vidē balstītās apmācības veidā lielākajos uzņēmumos, kā, piemēram, Bucher Municipal, Ventspils Siltums, Olimpiskais centrs Ventspils un citi. Ventspils Tehnikums nodrošina prakses iespējas visiem audzēkņiem. Prakses iespējas audzēkņiem tika piedāvātas arī skolas sadarbības partneru viesnīcās un restorānos Vācijā, kur jaunieši iegūst starptautisku pieredzi. Tāpat audzēkņiem tika piedāvātas arī plašas interešu izglītības iespējas, iesaistoties sporta nodarbībās, kora, teātra un dejas pulciņos. Audzēkņiem tika piedāvātas vairāk kā 300 vietas dienesta viesnīcā – gan jaunajā un mūsdienīgajā dienesta viesnīcā Venta, gan Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcā.

Jaunajā mācību gadā Ventspils Tehnikuma audzēkņi varēs apgūt vairākas profesijas, saņemot līdz pat 150 eiro lielu stipendiju, atbilstoši uzrādītajām sekmēm mācībās un iesaistei sabiedriskajās aktivitātēs.