Pilsētas Sociālais dienests atgādina: no šā gada 1. jūlija valstī ir noteikta vienota kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts mājokļa pabalsts. Tam iebilda gan Ventspils dome un citas pašvaldības, gan arī pats dienests. Tāpēc dome pašlaik meklē risinājumu, lai varētu kompensēt mājokļa pabalstu tām personām, kas līdz ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” vairs nekvalificējas pabalsta saņemšanai.

Labklājības ministra Gata Eglīša (JKP) vizītē, kas notika šā gada 27. augustā, viņam tika atgādināts par radikālajām izmaiņām sociālajā jomā, tai skaitā par esošo regulējumu mājokļu pabalsta aprēķinā. Tāpat arī atkārtoti tika norādīts: ka summa, ko ministrija iekļāvusi aprēķina formulā, kas paredzēta pārtikas, medikamentu, apģērba u.c. ikdienai nepieciešamo preču un pakalpojumu apmaksai, pilsētas pašvaldība uzskata par necienīgu un nepietiekamu.

“Ventspilnieks.lv”, vēršoties pie ministra (kura viedoklis domes paziņojumā iztrūka), saņēma šādu Gata Eglīša atbildi uz viņam vizītē vaicāto:

“(..) Labklājības ministrija ir iesniegusi valdībā “Plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.–2024. gadam”, kas paredz pakāpeniski pilnveidot minimālo ienākumu atbalsta sistēmu, tostarp, regulāri pārskatot garantēto minimālā ienākuma (GMI) slieksni, trūcīgas mājsaimniecības statusam atbilstošu ienākumu slieksni, kā arī maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni, atbilstoši normatīvajos aktos nostiprinātajai metodei, un ieviešot visās pašvaldībās vienotu mājokļa pabalsta saturu un aprēķina metodiku.

Tādējādi sadarbībā ar pašvaldībām paredzēts ieviest tādu sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu iedzīvotājiem adekvātu atbalstu un vienlaikus motivētu cilvēkus uzlabot savu situāciju un iesaistīties darba tirgū.

Mūsu šī brīža pieredze rāda, ka pašvaldības mēdz neizmantot tām deleģētās tiesības. Tas varētu būt saistīts ar resursu ierobežotību, redzam, ka pašvaldības ne vienmēr ir gatavas augstākam GMI slieksnim, kas šobrīd ir noteikts 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Mājokļa pabalsta un GMI pabalsta aprēķins ir sasaistīti, jo to mērķis ir kopīgs – nodrošināt galvenās pamatvajadzības zemu ienākumu mājsaimniecībām.”

Ventspils Sociālais dienests atgādina: summa, no kuras jāveic visi iepriekšminētie maksājumi, veido 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Savukārt par atlikušo summu no ienākumiem jāveic maksājumi par izdevumiem, kas attiecināmi uz mājokli.

Spēkā esošie noteikumi nosaka, ka turpmāk, lai saņemtu mājokļa pabalstu, tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija – tās ienākumi, uzkrājumi bankas un pasta kontos, piederošie īpašumi – un tiek sagatavota iztikas līdzekļu deklarācija.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem, un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

 

7.09.2021. / Autors: Dainis Lemešonoks / Foto: Pixabay