Izpildot Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmumā norādīto, Autotransporta direkcijas (ATD) iepirkumu komisija pārvērtējusi sabiedriskā transporta pakalpojumu konkursa rezultātus. Ja sešās daļās tiks sludināts atkārtots konkurss, jo neviens no piedāvājumiem neatbilda konkursa nolikuma vai Tehniskās specifikācijas prasībām, tad maršrutu tīkla daļā “Ventspils” uzvarētājs ir zināms, un tas atkal nav “Ventspils Reiss”.

Iepriekš par uzvarētāju lotē “Ventspils” tika atzīts AS “Talsu autotransports”, un pēc tam, kad pašvaldības SIA “Ventspils Reiss” konkursa rezultātus apstrīdēja, IUB konstatēja, ka  pasūtītājs pieļāvis atsevišķus pārkāpumus, izvērtējot AS “Talsu autotransports” piedāvājumā iekļauto izmaksu pamatotību un spēju iesaistīt pakalpojumu sniegšanā bezizmešu autobusus.

Uzzinot par lēmuma pārskatīšanu, ventspilnieki cerēja, ka SIA “Ventspils Reiss” piedāvājums tomēr būs viskonkurētspējīgākais – kvalitatīvākais un lētākais. Jo, kā uzņēmums norādīja pēc zaudējuma pirmajā konkursā: “No visiem pretendentiem 16 lotēs PSIA “Ventspils reiss” vienīgais saņēma maksimāli iespējamo punktu skaitu par tehnisko piedāvājumu, 100% apmērā izpildot visas pasūtītāja prasības.” Taču tagad šajā lotē par uzvarētāju atzīta apvienība SIA “Sabiedriskais autobuss” un AS “Nordeka”, un, kā informē ATD, no lotē “Ventspils” iesniegtajiem trīs piedāvājumiem, divi atzīti par neatbilstošiem tieši dēļ neatbilstības konkursa nolikumam un Tehniskās specifikācijas prasībām. Arī Autotransporta direkcijas Juridiskās daļas vadītāja Vizma Bahareva norādījusi, ka iemesls, kādēļ Iepirkumu komisijas lēmums tika mainīts, galvenokārt ir saistīts ar Tehniskā piedāvājuma precizēšanu.

Saskaņā ar ATD sniegto informāciju, lotē “Ventspils” sabiedriskā transporta pakalpojumi tikšot nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā būs 3,97 gadi. Saskaņā ar ATD mājaslapā pausto, informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota audio formātā un vizuāli, autobusi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (Wi-Fi) un tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini. 44% autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem, 12% no visiem pakalpojumu nodrošināšanā izmantojamajiem autobusiem būs bezizmešu, bet 92% autobusu būs uzstādīts pacēlājs, nodrošinot transportlīdzeklī vismaz vienu vietu, kas paredzēta personai ratiņkrēslā. Pasažieru sēdvietas tiks numurētas ar cipariem, kas ir taktili un kontrastē ar pamatni.

Konkurss paredz sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2030. gadam, un pretendenti tajā sacentās par 16 lotēm. Aptuvenās izmaksas reģionālo autobusu maršrutu nodrošināšanai tiek lēstas starp 460 – 500 miljoniem eiro desmit gadu periodā. ATD par pārvērtētajiem konkursa rezultātiem paziņoja 28. oktobrī, norādot, ka Iepirkumu uzraudzības birojam lēmums par tiem jāsniedz viena mēneša laikā.

9.11.2020. / Autors: Ilona Bērziņa / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs