Ziemassvētku laiks ikvienam no mums ir īpašs. Mēs visi vēlamies būt kopā ar tuvākajiem, vai ne? Iepriecināt. Apdāvināt. Pavadīt labi brīvdienas ar pilniem vēderiem un droši vien dažam labam arī peldēt “karstvīna upēs”… Bet cik daudzi no mums vispār padomā par sev tuvajiem tā, kā tas pienākas. Cik daudzi no mums izprot un izdzīvo Adventa laiku? Retais. Gatavošanās Ziemassvētkiem caur Adventa nedēļām nudien nav nekāds skaļas līksmošanas laiks ar domu: “jo tuvāk Ziemassvētki, jo lielāks “tusiņš””.

Adventa laiks kristīgajā baznīcā un patiesībā jau katra mūsu dzīvē ir ļoti īpašs pārdomu laiks. Ar pirmo iedegto sveci Adventa laikā uzsākam dziļo domāšanas periodu, lai ikviens sagatavotos tam patiesajam Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas brīdim. Spilgts simbols ir Adventa vainags ar četrām svecēm. Iedegt jaunu katru svētdienu. Sveces spožās gaismas mūs tuvina galvenajam notikumam – Kristus dzimšanas svētkiem.

Adventa laiks mūsdienu tehnokrātiskā, liekēžu, mantraušu, “bemberu” un netiklības laikmetā ir īpaši nozīmīgs, un katram no mums ir jāapstājas, lai apdomā- tu savu rīcību, noliktu malā savas egoistiskās tieksmes, attīrītu sirdsapziņu. Šis ir īpašs laiks arī tam, lai mēs katrs savā sirdī atklātu žēlsirdības misiju. Palīdzēt savam tuvākajam, palīdzēt saviem draugiem, paziņām. Adventa laiks ir sagatavošanās kam īpašam, kad Kristus ienāk katra mūsu dzīvē, domās un sirdī. Kaut lielai daļai tikai uz īsu brīdi, klausoties mācītāja sprediķī, un tomēr – šis ir brīdis kļūt pašam redzīgam, sirdī un domās dzidrākam.

Pilsētā ir savas labās lietas, ir tādas, kas saprātīgi domājošam cilvēkam nav pie- ņemamas. Galvenais ir – saprasties, būt uzklausītiem un sarunāties, kā gaišiem cilvēkiem pienākas. Mēs ne Ventspili, nedz Latviju neizveidosim tādu, kurā katrs dzīvotu ar lepnumu, ja tieksimies pēc savu iegribu apmierināšanas: varas kāre, diktatūra, “20% likme”, vienmēr uzspiest savu viedokli visiem un būt speciālistam visās jomās. Iedomāties, ka ar šādu rīcību esi nemirstīgs un vienmēr būsi visa epicentrā, ir pagalam naivi.

Gan jau daudzi no jums labi zina slaveno Raiņa citātu. Ir grūti sevī iekšēji, savā pārliecībā mainīties, taču tas nav neiespējami. Pārdomāsim katrs pats sevī šīs turpmākās četras nedēļas, ko mēs varam darīt citu labā. Pārdomāsim savu rīcību šī gada laikā un būsim drosmīgi atzīt savas kļūmes, nemelot, ieklausīties savos līdzcilvēkos un, kas ir ne mazāk svarīgi, arī katrā ventspilniekā. Tikai mūsos visos kopā ir spēks, ja vien mēs vēlamies padarīt Ventspili atkal par plaukstošu pilsētu. Pasniedz otram roku pirmais, atver savu sirdi un esi sirdī gaišs. Ne tikai Adventa laiku izdzīvojot, bet arī pēc tam – katru turpmāko visu mūsu kopīgo dzīves dienu. Sirds siltumā un sirds gaišumā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA