Ceturtdiena, 2024.gada 23.maijs
Profesionālās izglītības pilnveidošanai būs pieejami desmit miljoni eiro

Profesionālās izglītības pilnveidošanai būs pieejami desmit miljoni eiro

1301

Lai pilnveidotu profesionālo izglītību, izstrādātu profesiju standartus, kvalifikācijas prasības un eksāmenu saturu, no Eiropas Sociālā fonda (ESF) paredzēts ieguldīt vairāk nekā 10 miljonus eiro, informēja Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāvji. Aģentūra ir nosūtījusi uzaicinājumu Valsts izglītības satura centram sagatavot projekta iesniegumu ESF finansējuma saņemšanai.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā ESF atbalsta programmā finansējums paredzēts, lai nodrošinātu profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas standartam, ieviešot 184 izglītības programmām modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai.

Projektā plānots pilnveidot nozaru kvalifikāciju sistēmu un izstrādāt 160 profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasības, lai nodrošinātu vienoto Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu un atzīšanu.

Tāpat paredzēts izstrādāt un ieviest profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodiku. ESF līdzfinansējums paredzēts arī mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrādei un iegādei. Plānots iegādāties simulācijas iekārtas – informācijas tehnoloģiju programmas, kas speciāli aprīkotas iekārtas reālas darbības aizstāšanai.

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums projekta īstenošanai ir 12 132 050 eiro, tajā skaitā ESF finansējums 10 312 242 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 819 808 eiro.

Projekta iesniedzējs ierobežotajā projektu atlasē, kas ilgs līdz 24.augustam, ir Valsts izglītības satura centrs, savukārt atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partnerus paredzēts piesaistīt Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā.

Kā ziņots, CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

Projektu iesniegumu atlasi CFLA sāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, kā arī reģionālajās nodaļās Cēsīs, Kuldīgā un Rēzeknē. Reģionālās nodaļas izveide plānota arī Zemgalē.