Vērtēs Ventspils tiesas atteikumu pieņemt Rēvaldes pieteikumu pret Vītoliņu

1356

Kurzemes apgabaltiesa izvērtēs Ventspils tiesas 27.jūnija lēmumu atstāt bez virzības no amata atceltās bijušās Ventspils Augstskolas (VeA) rektores Gitas Rēvaldes prasības pieteikumu pret Ventspils domes priekšsēdētāja 1.vietnieku infrastruktūras jautājumos Jāni Vītoliņu par goda un cieņas aizskaršanu saistībā ar viņa izteikumiem par VeA nelikumīgi iztērētiem pašvaldības līdzekļiem.

Tiesas lēmumā bija noteikts, ka Rēvaldei līdz 27.jūlijam jāsamaksā valsts nodeva 2346,97 eiro apmērā un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 9,39 eiro apmērā. Rēvalde iesniedza blakus sūdzību, prasot atcelt šo Ventspils tiesas lēmumu un nodot lietu virzībai Ventspils tiesā.

Rēvaldes blakus sūdzība Kurzemes apgabaltiesā tiks izskatīta šodien rakstveida procesā.

Kā ziņots, Rēvalde, kuru VeA Satversmes sapulce 25.maijā nolēma atcelt no rektora amata, bija vērsusies tiesā pret Ventspils vicemēru un pret Ventspils pilsētas domi kā līdzatbildētāju, prasot atsaukt, viņasprāt, nepatiesās un apmelojošās ziņas un piedzīt mantisko kompensāciju. Kā aģentūru LETA informēja Rēvalde, prasītās kompensācijas apmērs ir 100 000 eiro, ko viņa tiesas ceļā vēlas solidāri piedzīt no Vītoliņa un Ventspils domes kā līdzatbildētāja.

Rēvalde vērsusies tiesā saistībā ar dažādos masu medijos publicēto informāciju, kuru Ventspils domes vārdā sniedzis Vītoliņš par to, ka VeA nelikumīgi iztērēti pašvaldības līdzekļi vismaz 10 000 eiro apmērā. “Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem 2013., 2014. un 2015.gadā ir pārbaudījis neatkarīgs zvērināts revidents, kas nav konstatējis neatbilstības. Arī Ventspils pilsētas domes 2016.gada 4.aprīlī izveidotās revīzijas darba grupas 2016.gada 24.maija sagatavotajā revīzijas ziņojumā it kā norādīta informācija par konstatētajām neatbilstībām augstskolas finanšu dokumentos, augstskolas un Ventspils pilsētas pašvaldības sadarbības līguma izpildē, tomēr konkrētas neatbilstības un pārkāpumi netiek konstatēti, kas norāda uz to, ka atbildētāji tendenciozi ir izmantojuši nepatiesu informāciju savu mērķu sasniegšanai – VeA rektora nomaiņa, izplatot apmelojošas, nepatiesas ziņas,” norāda Rēvalde.

Rēvalde uzskata, ka ar šādas informācijas publicēšanu gan reģionālajos medijos, gan valsts līmeņa ziņu portālos viņas reputācijai ir nodarīts neatgriezenisks un paliekošs kaitējums, līdz ar to viņa vērsusies tiesā ar prasību par godu un cieņu apvainojošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu.

Vītoliņš, lūgts komentēt Rēvaldes vēršanos tiesā pret viņu, iepriekš atzina: “Acīmredzot, saprotot, ka ir zaudējusi iespējas turpināt savu darbību, viņa cenšas izgudrot arvien jaunus veidus. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un Satversme garantē Rēvaldes kundzei visas tiesības vērsties tiesā.” Vītoliņš norādīja, ka Ventspils domes izveidotā komisija revīzijā konstatējusi, ka vismaz 10 700 eiro no 2015.gadā piešķirtā pašvaldības finansējuma ir izlietoti neatbilstoši piešķiršanas mērķim. “Es uzticos pašvaldības speciālistiem,” viņš uzsvēra.

“Revīzija augstskolā nav pabeigta, tā tiks turpināta,” iepriekš informēja Vītoliņš. Iepriekš revīzijas veikšanai bijis dots ierobežots laiks, tāpēc to bija iespējams veikt tikai daļēji – tikai par 2015.gadu un tikai par aptuveni trešdaļu no 2015.gadam augstskolai piešķirtā pašvaldības finansējuma. Ventspils dome revīzijā vēlas gūt pārliecību par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim laika periodā no 2013. līdz 2015.gadam, skaidroja Ventspils vicemērs.

Ventspils pilsētas dome revīzijā VeA konstatējusi, ka vismaz 10 700 eiro no 2015.gadā augstskolai piešķirtā pašvaldības finansējuma ir izlietoti neatbilstoši mērķim, paziņojumā medijiem paudusi Ventspils pilsētas dome.

Arī revīzijas laikā ierobežotā apjomā iegūtā informācija pašvaldībai liekot uzdot vairākus jautājumus. Piemēram, Ventspils domei nav saprotams, kādēļ pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumam nav izveidota pilnībā nodalīta grāmatvedības uzskaite, kā to paredz sadarbības līgums, bet visu veidu finansējums izdevumu daļā tiek “sapludināts” kopā.

Neesot skaidrs, kādēļ pašvaldības finansējums izlietots astoņām personām, kuras nav iekļautas savstarpēji saskaņotajā sarakstā par augstskolas darbiniekiem, kuriem pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu.

Ventspils dome ir neizpratnē, kādēļ pašvaldības piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti juridiskā biroja, ar kuru pat nav noslēgts līgums, pakalpojumiem. Tāpat neesot skaidrs, kādēļ domei iesniegtajos ceturkšņa pārskatos un grāmatvedībā uzrādītajos izdevumos atšķiras dati par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu. Augstskolā veiktās revīzijas laikā esot arī grozīti gadu veci grāmatvedības uzskaites dati, kas, kā norāda dome, atkarībā no darbības mērķa jau vērtējama kā krimināli sodāma darbība.

Kā ziņots, VeA Satversmes sapulce 25.maijā lēmusi par izglītības iestādes rektores Rēvaldes atcelšanu no amata saistībā ar uzticības zaudēšanu. Par VeA rektora vietas izpildītāju valdība 21.jūnijā apstiprināja augstskolas mācību prorektoru Kārli Krēsliņu.